Domů Dění v regionech Vesnicí roku ...

Vesnicí roku na Vysočině je Vír

Krajské kolo soutěže Vesnice roku na Vysočině má svého vítěze. Stala se jím obec Vír se 724 obyvateli. Díky vítězství v krajském kole získá dotaci na rozvoj své obce v objemu jednoho milionu korun.

V kraji Vysočina se do soutěže přihlásilo celkem 35 obcí. Vítězem krajského kola a držitelem ocenění Zlatá stuha se stala vesnice Vír, která na první pohled upoutá svojí upraveností a množstvím udržované zeleně. Předsedou hodnotitelské komise byl František Broža, starosta obce Pikárec, která v kraji Vysočina zvítězila předloni. Na adresu letošního vítěze uvádí: “Obec zaujala krajskou komisi svým bohatým kulturním životem a zapojením dětí do dění v obci, přičemž řada akcí a aktivit má už dlouholetou tradici.“

Vesnice Vír je také velmi aktivní v přípravě různých projektů a každoročně úspěšně čerpá prostředky z nejrůznějších dotačních titulů. Díky vítězství v krajském kole soutěže Vesnice roku získá obec dotaci 1 milion korun na svůj další rozvoj.

Krajské kolo soutěže Vesnice roku v kraji Vysočina přineslo ale i další ocenění. Modrou stuhu za společenský život získala obec Modlíkov (okres Havlíčkův Brod), Bílou stuhu za činnost mládeže poputuje do obce Křižánky (okres Žďár nad Sázavou), Zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí udělila komise vesnici Bory (okres Žďár nad Sázavou) a Oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského subjektu vesnici Police (okres Třebíč).

Soutěž Vesnice roku pokračuje dalšími krajskými koly. Každá přihlášená obec musí být navštívena hodnotitelskou komisí nejpozději do konce června 2010. V hodnotitelské komisi zasedají zástupci všech vyhlašovatelů soutěže, tedy zástupci ministerstva pro místní rozvoj, ministerstva zemědělství, Svazu měst a obcí ČR a Spolku pro obnovu venkova.

Další ocenění v soutěži:

Modrou stuhu za společenský život – obec Modlíkov (okr. Havlíčkův Brod)

Bílá stuha za činnost mládeže – obec Křížánky (okr. Žďár nad Sázavou)

Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí – obec Bory (okr. Žďár nad Sázavou)

Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu – obec Police (okr. Třebíč)

Cena naděje pro živý venkov (za místní spolkový život a občanskou vybavenost v obcích) – obec Jiratice (okr. Třebíč)

Diplom za vzorné vedení kroniky – obec Římov (okr. Třebíč)

Diplom za vzorné vedení obecní knihovny – obec Vysoké Studnice (okr. Jihlava)

Diplom za podporu a rozvíjení hasičských tradic – obec Blažkov (okr. Žďár nad Sázavou)

Diplom za příkladnou péči o historické památky – obec Častohostice (okr. Třebíč)

Mimořádné ocenění za nejlepší projekt ze Strukturálních fondů – obec Vilémovice (okr. Havlíčkův Brod) – za rekonstrukci obecní budovy na objekt s polyfunkčním využitím

Čestné uznání za ekologickou výchovu – obec Domamil (okr. Třebíč)

Čestné uznání za mimořádnou péči o zeleň v okolí obce – obec Slavíkov (okr. Havlíčkův Brod)

Čestné uznání za příkladný rozvoj obce – obec Nová Buková (okr. Pelhřimov)

Čestné uznání za péči o veřejná prostranství – obec Štěpkov (okr. Třebíč)

Čestné uznání za práci s dětmi a mládeží – obec Květinov (okr. Havlíčkův Brod)