Domů Dění v regionech Voda na Olomo...

Voda na Olomoucku v příštím roce mírně zlevní

0
Svazek vodovodů a kanalizací

Oproti původnímu očekávání a obavám z nárůstu ceny vodného a stočného na Olomoucku, které mohlo přinést přijetí novely zákona o vodách, bude mít vývoj cen opačnou tendenci.

V Olomouci a dalších městech a obcích zásobovaných pitnou vodou společností MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ a.s. bude v roce 2017 vodné bez DPH sníženo z 34,59 Kč/m3 na 34,04 Kč/m3 (o 0,55 m3). Stočné bez DPH bude sníženo z 38,64 Kč/m3 na 38,37 Kč/m3 (o 0,27 Kč/m3). Celkem tedy lidé v roce 2017 za vodné a stočné bez DPH 72,41 Kč/m3 oproti 73,23 Kč/m3 v letošním roce, což je pokles zhruba o 1,1%.

Nová cena vodného a stočného tak sníží, při odhadované průměrné spotřebě 89 litrů na osobu a den, náklady čtyřčlenné domácnosti o zhruba 122 Kč za rok. „Považuji tento vývoj za pozitivní a jsem rád, že se na Olomoucku daří dlouhodobě držet nižší cenu vodného a stočného ve srovnání s některými obdobně velkými aglomeracemi. Na jeho výši mohla mít negativní dopad ministerstvem životního prostřední připravovaná rozsáhlá novelizace zákona o vodách, která plánovala růst některých cenotvorných položek. Kvůli argumentům nejen Olomouce, ale i řady dalších obcí a měst a podpoře premiéra Sobotky však vláda tento návrh neschválila,“ uvádí majetkoprávní náměstek primátora Filip Žáček.

Rada města schválila výši nájemného

Rada města Olomouce na svém jednání 22. listopadu schválila rovněž výši nájemného na rok 2017, kterou město coby vlastník vodohospodářské infrastruktury od provozovatele za její pronájem získá. Nájemné pro příští rok činí 132,777 milionů korun bez DPH, což je o 1,3 milionu více než v roce 2016.

Město si v tomto roce nechalo rovněž zpracovat právně ekonomický audit provozní smlouvy. Ten nastínil řadu doporučení, jak v nejbližším období k danému smluvnímu vztahu přistupovat. „Určitě chceme jednat s provozovatelem o některých kvalitativních úpravách stávající smlouvy a na přetřes přijde také otázka zvýšení nájemného pro město. Chceme mít více prostředků na průběžné investice do obnovy a rozvoje kanalizační i vodovodní sítě na území města tak, aby byla zajištěna odpovídající kvalita této služby občanům,“ přibližuje náměstek Žáček.

Celková délka vodovodní sítě města Olomouce je cca 300 km. Počet vodovodních přípojek je téměř 12 000, napojeno je přes 98 000 obyvatel města. Součástí vodovodu města je 7 vodojemů. Jejich objem je 52 320 m3. Na vodovodní síti v majetku města Olomouce je osazeno celkem 1 925 hydrantů. Objem fakturované vody v roce 2014 byl  5 376 tisíc m3. Celková délka kanalizační sítě města je zhruba 320 km (Olomouc) + 2,02 km (Lošov).