Domů Dění v regionech Z centra Zlín...

Z centra Zlína zmizí hazard

Město Zlín bude mít novou obecně závaznou vyhlášku o zákazu provozování některých druhů loterií a jiných podobných her na jeho území. Na jejím základě dojde po uplynutí tříletého přechodného období, tj. v první polovině roku 2015, k úplnému zákazu výherních automatů a dalších zařízení tohoto typu v centru města.

Ve zbývajících částech Zlína budou herny fungovat pouze na základě výjimek. Smyslem nové vyhlášky je omezit počet těchto přístrojů ve Zlíně a potlačit tento druh podnikání. Text návrhu nové vyhlášky už odsouhlasili radní a v nejbližších dnech bude zaslán k vyjádření Ministerstvu vnitra ČR, které je dozorovým orgánem ve věcech obecních vyhlášek. Definitivní schválení vyhlášky zastupitelstvem pak proběhne až po obdržení stanoviska ministerstva. Protože na tvorbě vyhlášky spolupracovala koalice s opozicí, předloží ji společně náměstek primátora Ondřej Běták a zastupitel Marian Lehocký. Přestože začne nová vyhláška platit po schválení zastupitelstvem, k výraznějšímu poklesu počtu heren dojde až v roce 2015 po uplynutí zmiňovaného přechodného tříletého období, které bylo stanoveno s ohledem na stejně dlouhé přechodné období, zakotvené zákonodárci v poslední novele loterijního zákona. „Už od přijetí nové vyhlášky zastupitelstvem ale nebude možné povolit hernu s těmito přístroji na nových adresách, tedy tam, kde v současné době nejsou,“ upozornil Ondřej Běták. Mimo centrum Zlína, které se dá ohraničit ulicemi Štefánikova, Dlouhá, Zarámí, Vodní a Gahurova, bude možné herny s automaty provozovat i po tříletém přechodném období, a to na základě výjimky. Aby ji zájemce získal, musí splnit řadu podmínek, např.: “ při provozu nesmí docházet k porušování loterijního zákona “ provoz nesmí rušit noční klid a veřejný pořádek “ k narušení nočního klidu a veřejného pořádku v souvislosti s činností provozovny nesmí dojít ani v okolí do 50m od provozovny “ na provozovně nesmí být umístěné poutače, reklamy, nápisy ani žádná světelná upozornění nebo informace o hrách, herních zařízeních, sázkách, výhrách, jackpotu “ na provozovně nesmí být umístěny informace o jiných herních benefitech (nabídky bezplatného občerstvení ke hře, nabídky finančních půjček pro hráče, nabídky první hry zdarma, apod.) Možnost podnikat v oblasti loterií radní města nezakázali z několika důvodů. „Tím hlavním je fakt, že řada menších restaurací se bez příjmů z automatů těžko obejde. Chceme také, aby město mělo i nadále možnost mít příjmy z tohoto druhu podnikání, byť v omezené míře. Zda toho využije, to už bude na rozhodnutí vedení, které bude na radnici v roce 2015,“ uvedl Ondřej Běták. Město Zlín v současné době nezná přesné číslo, kolik herních zařízení se na jeho území nachází. Povolení pro jejich provoz vydává (s výjimkou VHP) ministerstvo vnitra, které se v řadě případů na názor města neptá. Odhaduje se například, že nyní je ve Zlíně kolem 1200 povolených videoloterijních terminálů. „Nová vyhláška dává možnost tento počet výrazně snížit. O tom ale rozhodne až nové vedení radnice,“ řekl Ondřej Běták.

Žádné komentáře

Napište komentář