Domů Dění v regionech Z Pardubic zm...

Z Pardubic zmizí další bariéry. Za milion korun

Pardubice uvolní peníze na projekty, jejichž cílem je odstranit ve městě bariéry a pomoci tak tělesně či jinak postiženým osobám. Z Programu podpory bezbariérovosti město vyčlení přes milion korun, který rozdělí mezi celkem čtyři subjekty – Pardubického partnera, TyfloCentrum Pardubice, Českou abilympijskou asociaci a Východočeské muzeum v Pardubicích.

Prostřednictvím Programu podpory bezbariérovosti se Pardubice snaží všem bez omezení zpřístupňovat nejen veřejná prostranství. Například Pardubický partner plánuje vybudovat bezbariérový přístup k budově pošty Pardubice 5. Projekt vyjde na 450 000 korun, město jej podpoří částkou ve výši 405 000 korun. „Do objektu pošty byl sice roku 1996 zajištěn bezbariérový přístup pomocí mobilní plošiny, ta je však v současné době za hranicí své životnosti a celková oprava by byla dost problematická. Služeb pošty pátého městského obvodu navíc využívají nejen obyvatelé Dukly a Višňovky, ale také klienti z bezbariérového bytového domu Rokycanova ulice. Působí zde navíc různé společnosti, jež zaměstnávají řadu tělesně či jinak postižených osob,“ uvádí náměstek primátora zodpovědný za sociální politiku Jakub Rychtecký.

Úspěšná žádost o dotaci

S žádostí o dotaci byla stejně jako loni úspěšná také Česká abilympijská asociace, která na svůj projekt Poradenská a konzultační střediska bezbariérovosti od města získá finanční podporu ve výši 250 000 korun, a přes 50 000 korun město investuje do projektu Tyflocentra Pardubice. Město prostřednictvím dotace pokryje také část nákladů na projekt Východočeského muzea Pardubice. To plánuje zrekonstruovat toalety a zvýšit tak komfort pro všechny své návštěvníky. „Pardubické muzeum plánuje do konce roku zrekonstruovat toalety, které se nachází u přednáškového sálu muzea. Ty stávající bohužel nejsou handicapovaným přizpůsobeny. Samotný vstup do zámku bezbariérový je, návštěvníci mají k dispozici jak plošiny pro vozíčkáře, tak i výtah v zámeckém paláci. Rekonstrukce toalet je proto nezbytná,“ podotýká náměstek Rychtecký. Dodává, že Pardubice jsou přitom jedním z mála měst v republice, které tento program mají.

Jednotlivé projekty posuzuje Komise pro bezbariérovost Magistrátu města Pardubic. Jejím úkolem je zmapovat stávající stav přístupnosti veřejných budov a veřejného prostranství a hledat cesty k maximální bezbariérovosti. Program podpory bezbariérovosti existuje od roku 2014, od té doby město jeho prostřednictvím podpořilo celkem 19 projektů, včetně těch výše zmíněných, částkou ve výši zhruba 4,5 milionu korun.