Domů Dění v regionech Zástupci MS k...

Zástupci MS kraje diskutovali v Polsku o kvalitě ovzduší

0

Zástupci vedení Moravskoslezského kraje navštívili úřad Maršálka Slezského vojvodství a městský úřad v Katovicích, kde diskutovali s vícemaršálkem Henrykem Mercikem viceprezidentem Katovic Mariuszem Skibou o problematice kvality ovzduší.

„Moravskoslezský kraj se dlouhodobě potýká se zhoršenou kvalitou ovzduší a letošní inverzní charakter počasí a s ním související smogové situace jsou problémem nejen v naší části republiky, ale rovněž i u sousedů v Polsku, především v celé oblasti Slezské pánve. Moravskoslezský kraj už nastavil řadu opatření, vedoucích ke zlepšení stavu ovzduší, ať už jde o zpřísňování integrovaných povolení na úroveň nejlepších dostupných technik, kotlíkové dotace, častější čištění komunikací, výsadbu zeleně kolem frekventovaných cest, nebo podporu alternativních druhů dopravy. Nyní jsme jednali s polskou stranou, jaké jsou další společné možnosti,“ říká Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana MSK pro životní prostředí.

Opatření ke zlepšení kvality ovzduší

„Dohodli jsme se na společném podání projektu s názvem i-Air Region do programu INTERREG V-A Česká  republika – Polská  republika. Projekt se mimo jiné zabývá opatřeními ke zlepšení kvality ovzduší na obou stranách hranice. Jde nejen o výměnu informací, ale především o zvolení co nejúčinnějších společných opatření, která by se aplikovala po obou stranách hranice,“ dodala náměstkyně Jarmila Uvírová s tím, že pokud bude projekt schválen, jeho realizace by mohla odstartovat v lednu příštího roku.

 „Nespoléháme se ovšem pouze na projekt i-Air Region. Se zástupci polské strany jsme diskutovali o aktivitách Slezského vojvodství, které jsou primárně zaměřeny na snižování emisí z lokálního vytápění. V této oblasti mají nastaveno lepší legislativní prostředí, kdy mají jednotlivá vojvodství možnost vydat regionální právní předpis, který může regulovat používání paliv nebo stanovit minimální požadavky na emisní parametry kotlů na daném území. Tady můžeme využít zkušeností z Polska. Naopak náš kraj je daleko aktivnější v aplikaci nejlepších dostupných technik u průmyslových podniků, což v Polsku nepovažují za takovou prioritu jako u nás,“ doplnila Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana MSK pro životní prostředí.