Domů Dění v regionech Zlín přišel o...

Zlín přišel o miliony. Radní byli napojení na firmy

0

O miliony korun přišlo město Zlín, protože úředníci nezvyšovali nájemné o inflaci a prodávali nebo půjčovali pozemky firmám, ve kterých působili zastupitelé a lidé napojení na radnici. Na Zlínské radnici byla prostě pravidla nastavena netransparentně a dávala prostor korupci. To jsou jen některé z důležitých závěrů auditu hospodaření města v letech 2002 až 2010.

Audit odstartovalo současné vedení radnice. Zaměřen byl zejména na prodeje, směny a dlouhodové výpůjčky nemovitého majetku města. „Audit odhalil celou řadu nedostatků, s jeho výsledky budeme nyní intenzivně pracovat. V tuto chvíli ale rozhodně nechci a nebudu nikoho kriminalizovat. Některá fakta z auditů je totiž potřeba dát do souvislosti,“ upozorníl zlínský primátor Miroslav Adámek.

Pozemky získaly firmy, ve kterých seděli radní

Auditoři ze slovenské společnosti Allexis ve své zprávě poukázali například na to, že město prodávalo pozemky společnostem, ve kterých figurovali představitelé města. Třeba v případě společnosti Square Transaction a.s., v jejímž představenstvu seděl někdejší zastupitel a 1. náměstek primátorky Martin Janečka. Firma v roce 2009 koupila od města pozemek za více než 6,5 milionu korun. Jednalo se tak o sedmý největší prodej pozemku v období, které auditoři sledovali. „V případě Martina Janečky bylo obchodní provázání u členů zastupitelstva nejvýraznější. Kromě Square Transaction získala v roce 2002 nájemní smlouvu na pozemek a výpůjčku pozemku i společnost Invest Sports s.r.o., ve které vystupoval Martin Janečka jako jednatel,“ doplnila projektová manažerka auditu Jana Lukáčová.

Auditoři také zjistili, že město Zlín přišlo v uvedených letech o významnou částku kvůli tomu, že u uzavřených nájemních smluv nenavyšovali úředníci nájem o každoroční inflaci. A to i přesto, že to uzavřené smlouvy jednoznačně umožňovaly. „Potencionální ušlý zisk jsme vyčíslili na 2,3 milionu korun. Doporučili jsme zadavatelům auditu prověřit, jakou mělo město motivaci k takovému zvýhodňování nájemců,“ oznámila Lukáčová.

Pravidla nechávala místo pro korupci

Kritiku ze strany auditorů si město Zlín vysloužilo také za nastavení procesu, na jehož základě rozhoduje o nakládání s nemovitým majetkem. Závěrečná zpráva uvádí, že „při rozhodování o nemovitém majetku má váhu jenom rozhodnutí členů zastupitelstva, přičemž připomínky ostatních odborů města byly někdy ignorovány bez odpovědí, nebo zdůvodnění.“ Tento model podle Lukáčové poskytuje svou nedokonalostí prostor pro vytváření nestandardních smluvních vztahů. „Existuje tu zvýšené riziko korupce, netransparentnosti a zvýhodňování společností s vazbou na představitele města,“ shrnula auditorka.

Odhalení chyb v nastavení procesů, na jejichž základě se město rozhoduje, považuje Miroslav Adámek za jeden z hlavních přínosů auditu. „Teď o nich víme a můžeme hledat způsoby, jak je odstranit,“ konstatoval Adámek.

Primátor nesouhlasí se vším

Přestože se auditorská zpráva opírá výhradně o prokazatelně zjištěná fakta, v některých případech s uvedenými závěry radnice nesouhlasí. Příkladem může být sdělení, že kvůli nepravidelně aktualizované cenové mapě, která slouží jako podklad pro stanovení prodejních a nájemních cen pozemků, město potencionálně přišlo za roky 2002 až 2010 v případě kupních smluv na pozemky o zisk přesahující 24,1 milionu korun. „Stanovisko našeho Odboru ekonomiky a majetku je takové, že aktualizovat cenové mapy každý rok není efektivní. Jednak kvůli nákladům na jejich pořízení, tak kvůli makroekonomickým vlivům, které se na vývoji cen pozemků v tak krátkém časovém úseku, jakým je jeden rok, obvykle významně neprojeví,“ vysvětlil primátor Adámek.

Závěrečná zpráva auditu má i včetně příloh a stanovisek města celkem 85 stran. Její součástí je i seznam smluv, které vyžadují další prověření, aby mohlo dojít k potvrzení nebo vyvrácení podezření o jejich nevýhodnosti pro město Zlín. Pořízení auditu vyšlo radnici na milion korun.