Domů Dění v regionech Zlínsko bude ...

Zlínsko bude turisty lákat na baroko, aktivní turistiku a zdravý životní styl

0

Částku ve výši 8,5 milionů korun schválil Zlínský kraj pro Centrálu cestovního ruchu Východní Moravy na rok 2017. Hlavním tématem kampaně příštího roku bude „baroko“. Nově se Centrála cestovního ruchu bude soustředit i na zvýšení nabídky bezbariérové turistiky na Východní Moravě.

„Pro „baroko“ jako hlavní téma jsme se rozhodli zejména proto, že v našem kraji je s tímto obdobím spojena celá řada výjimečných staveb, uměleckých děl i osobností. Namátkou vybírám barokní zámek v Buchlovicích, Arcibiskupský zámek a Květnou zahradu v Kroměříži, vinné sklepy v Mařaticích, monumentální baziliku na Velehradě, prosté dřevěné stavby na Valašsku, ale také J. A. Komenského.

Provázáním našich atraktivit s celostátní marketingovou kampaní navíc dosáhneme synergických efektů zejména na zahraničních trzích. Již v minulém roce jsme v součinnosti s CzechTourism nabídli jihokorejskému trhu město Kroměříž. Jeho památky UNESCO na tomto vzdáleném trhu vzbudily značný zájem, který bude v příštím roce podpořen prezentací přímo v Soulu, a následně předpokládáme příjezdy prvních skupin jihokorejských turistů. Chceme téma baroko komunikovat také v tuzemsku a na blízkých zahraničních trzích, zejména v Polsku, Rakousku, Německu a Slovensku. Zde využijeme z velké části součinnost se zahraničními zastoupeními agentury Czechtourism“, vysvětluje hlavní osu marketingového plánu Dana Daňová, ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní Morava.

Propagace klasické turistiky

Kromě „baroka“ bude Centrála pokračovat v propagaci klasické turistiky, wellness pobytů a cyklostezek. Na Valašsku páteřní cyklostezka Bečva na 160 kilometrech bezpečné trasy nabízí spojení s atraktivními trasami vhodnými pro horská kola a několika bike parky se zábavnými singletraily. Podél řeky Moravy vede od Kroměříže až do Hodonína 80 km dlouhá cyklostezka sledující průběh vodní cesty Baťův kanál. Slováckem prochází síť vinařských cyklostezek. Tato infrastruktura propojuje turistické cíle, které jsou zařazeny v tématu „baroko“, ale také nabízí příležitosti pro aktivní trávení volného času.

„Pro budoucí období jsou cíle cestovního ruchu nastaveny hlavně k získávání návštěvníků, ale následně k jejich udržení v regionu, a to jak prodloužením délky pobytu, tak formou opakované návštěvy. Máme v kraji řadu atraktivních míst, jedinečných akcí, zajímavou gastronomii. Díky přírodním podmínkám a kvalitní turistické infrastruktuře je Zlínský kraj lokalitou, kterou vyhledávají vyznavači zdravého životního stylu. Tuto skupinu návštěvníků bychom rádi rozšířili. Velké bohatství kraje je také v tradicích, zvycích, v zachování řady řemesel, která jinde v ČR již vymizela. Toto bohatství je potřeba návštěvníkům nabídnout, naši producenti a řemeslníci budou zapojováni do propagace kraje. K tomu přispěje také intenzivní spolupráce s oblastními destinačními managementy a turistickými informačními centry“, dodává Jan Pijáček, radní Zlínského kraje za oblast cestovního ruchu.