Domů Dění v regionech Zlínský kraj ...

Zlínský kraj má peníze na navýšení mezd řidičů autobusů, bude je však chtít od státu

0

Do rozpočtu Zlínského kraje na příští rok, který v pondělí 19. prosince schválilo krajské zastupitelstvo, bylo zahrnuto také navýšení finančních prostředků na mzdy řidičů ve veřejné linkové dopravě ve výši 73,5 milionu korun. 

„Navýšení mezd řidičů bylo schváleno nařízením vlády, což je podzákonná norma, takže nám jako kraji nezbývalo nic jiného. Protože zatím nemáme vysoutěžené nové dopravce, dopravní obslužnost kraje řešíme smluvně se stávajícími sedmi dopravci. Dodatkem smluv budou tyto peníze, protože jsou součástí prokazatelně kryté ztráty, dopravcům navýšeny. Měli jsme možnost přenést to na dopravce v rámci jejich cash flow, ale rada rozhodla, že nebudeme na nikoho tyto povinnosti přenášet, že potřebné prostředky najdeme v krajském rozpočtu,“ vysvětlil náměstek hejtmana Pavel Botek, zodpovědný za oblast dopravy.

Rozhodla vláda, nikoliv kraje

„I když jsme tyto peníze zahrnuli do krajského rozpočtu, budeme je v příštím roce chtít získat od státu, neboť o navýšení mezd řidičů rozhodla vláda, nikoliv kraje. Proto by měl potřebné peníze zajistit stát,“ doplnil hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek.

V současné době má Zlínský kraj vyhlášenu veřejnou zakázku na zajištění dopravní obslužnosti kraje veřejnou linkovou dopravou na období let 2018–2027. Zakázka byla na základě rozhodnutí krajské rady prodloužena do konce března 2017. Podle platné evropské legislativy musí být vysoutěžena do začátku roku 2018.

Hodnota zakázky je přibližně 7,5 miliard korun bez DPH.