Domů Dění v regionech Zlínský kraj ...

Zlínský kraj se zapojí do propagace ekologicky šetrných forem dopravy

0

Upozornit veřejnost na negativní dopady automobilismu a rozšířit povědomí o dostupných formách ekologicky šetrné dopravy je cílem projektu E-mobilita Zlínského kraje. Ten společně s partnery připravuje Zlínský kraj. 

„Formou propagace a osvěty chceme podpořit technologie, jako například elektromobily nebo elektro kola, které mají potenciál vyřešit značnou část problémů souvisejících s intenzivní dopravou ve velkých městech. Kromě ekologického hlediska je velkým přínosem těchto technologií zároveň to, že aktivně pomáhají stabilizovat energetické sítě, dopravním podnikům i městským firmám zlevňují náklady na energie. To vše při minimalizaci dnešních enormních investic do infrastrukturních projektů,“ sdělila Margita Balaštíková, radní Zlínského kraje pro životní prostředí a zemědělství.

Projekt se uskuteční v letošním a příštím roce. Mezi jeho plánované aktivity patří uspořádání Dne mobility Zlínského kraje, kde si návštěvníci budou moci vyzkoušet jízdu elektromobilem, elektro kolem i elektro koloběžkou, dále semináře zaměřené na osvětovou činnost nebo vytvoření informačního webu k tématice tzv. Smart regionu (problematika čisté mobility, tvorba video spotů, příkladů dobré praxe atd.).

Partnery projekty jsou Národní spolek pro elektromobilitu a podporu moderních technologií, České vysoké učení technické v Praze, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně a soukromé subjekty. Rozpočet je stanoven na 1,2 milionu korun. Projekt kraj předloží do výzvy v rámci Národního programu Životní prostředí, ze státního rozpočtu je na něj možno získat dotaci 920 tisíc korun.