Domů Doprava Aktivita a ko...

Aktivita a komunikace pomáhají zvýšit bezpečnost na silnicích i železnici

0

Bez koncepce a podpory shora. Taková je situace v dopravní infrastruktuře i prevenci bezpečnosti podle účastníků business snídaně „Bezpečnost v dopravní infrastruktuře“.

Tu zorganizovala 11. června v ostravském Clarion Congress hotelu společnost Magnus Regio, vydavatel měsíčnníku Moravské hospodářství.

„I nehodovost dopravní policie ukazuje, že infrastruktura není dostatečná a nedokáže odklonit tranzitní dopravu ze samotných intravilánů tak, aby snížila počet kolizních bodů. Na to naříkají všechna města v kraji a naříkat asi budou i nadále. Přitom naprosto nestrategicky každá změna ve vedení ŘSD nebo ministerstva dopravy přináší zásadní a koncepční změny,“ říká náměstek ostravského primátora Aleš Boháč. Obchvaty kolem Ostravy, Opavy, Třince či Frýdku-Místku by přitom podle něj vyřešily mnohé problémy.

Město Ostrava se tak teď snaží oddělit automobilovou a pěší či cyklistickou dopravu a zavádí řadu preventivních opatření. Naučit se pohybovat v rámci dopravní infrastruktury, která není dokonalá, se mohou řidiči v Centru bezpečné jízdy v Ostravě. „Centra bezpečné jízdy jsou nedílnou součástí celého systému, kde se snažíme nabízet informace ohledně vnímání bezpečnosti. Lidský faktor v rámci bezpečnosti hraje zásadní roli, ale věnuje se mu málo pozornosti. Od roku 2010 prošlo naším centrem zhruba 11 tisíc řidičů,“ uvedl Dalimil Frič z Centra bezpečné jízdy v Ostravě, která se na projektu podílí.

Nedostatek financí v oblasti bezpečnosti kompenzuje podle Vojtěcha Mynáře, předsedy dopravní komise Svazu měst a obcí, iniciativa místních samospráv, které do aktivit spojených s tematikou dopravní bezpečnosti vkládají vlastní peníze. „Do budoucna musíme uvažovat o vícezdrojovém financování. Při přípravě nového programového období se Svaz měst a obcí snaží do programů, které bude možné čerpat od roku 2014, zahrnout právě také otázky bezpečnosti,“ řekl Mynář.

Vytěsňování dopravy z měst a obcí je trendem, který prosazuje také Moravskoslezský kraj. „Z evropských fondů se nám podařilo postavit například obchvat jižní Opavy a Větřkovice – Jelenice. Minulý týden nabylo právní moci také stavební povolení na stavbu obchvatu mezi Třincem a Vendryní,“ uvedl vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Moravskoslezského kraje Ivo Muras. Na zvyšování pasivní bezpečnosti poskytl kraj v posledních osmi letech dotace v částce 125 milionů korun.

Také Olomoucký kraj investoval do své dopravní infrastruktury, zejména na rekonstrukci silnic druhé a třetí třídy. „Zaměřili jsme se zejména na průjezdní úseky silnic, s využitím prvků zklidňování dopravy. Za deset let kraj investoval na modernizace, rekonstrukce, na výstavbu obchvatů a komunikací druhé a třetí třídy už více než 6,5 miliardy korun a další 1,5 miliardy korun na opravy silnic,“ uvedl Ladislav Růžička, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Olomouckého kraje.

Na dráze vloni zemřelo v Moravskoslezském a Olomouckém kraji 55 lidí a došlo k 29 střetům na železničních přejezdech. Na těch nejkritičtějších teď hlídají kamerové systémy. „Umožňuje nám to řešit krádeže či poškozování přejezdových zabezpečovacích zařízení a hlídáme tím bezpečnost na železničním přejezdu,“ uvedl Bohuslav Navrátil, náměstek generálního ředitele pro provozuschopnost dráhy ze SŽDC.

V Opavě teď jedná Centrum dopravního výzkumu a správce dráhy o experimentálním řešení k přejezdům, o tzv. světelné závoře. „Pokud všechno dobře dopadne, bude Moravskoslezský kraj druhým místem v republice, kde toto zařízení bude fungovat,“ uvedl Pavel Skládaný z Centra dopravního výzkumu na business snídani.

Ta skončila optimisticky. Účastníci se shodli, že komunikace je v Olomouckém i Moravskoslezském kraji nastavena na velmi dobré úrovni a chtějí ji do budoucna zachovat. „Nedostatek peněz je samozřejmě problém, se kterým neustále pracujeme, ale spolupráce s krajským úřadem, městy i různými institucemi je na výborné úrovní a pomáhá nám. Pravidelně se setkáváme a řešíme nejpalčivější problémy. Takový přístup bych přál každému krajskému ředitelství policie,“ řekl vedoucí odboru služby dopravní policie Moravskoslezského kraje Jiří Zlý.

„Business snídaně byla zajímavou příležitostí k předání si zkušeností a k diskuzi nad problematikou bezpečnosti v dopravní infrastruktuře mezi Moravskoslezským a Olomouckým krajem,“ uzavřel celou akci Miroslav Novák, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje.

Pro fotogalerii klikněte na obrázek

Žádné komentáře

Napište komentář