Domů Doprava Do modernizac...

Do modernizace silniční sítě zlínského kraje jde letos téměř 1 miliarda korun

0

Téměř 1 miliardu korun investuje v letošním roce Ředitelství silnic Zlínského kraje, krajská příspěvková organizace, do investičních staveb, údržby a oprav v rámci krajských silnic II. a III. třídy. Práce probíhají naplno zejména nyní, v letních měsících.

„Během července a srpna se celkově jedná o 47 opravovaných úseků. Jejich souhrnná délka činí zhruba 60 kilometrů,“ přiblížil Pavel Botek, náměstek hejtmana Zlínského kraje, zodpovědný za oblast dopravy.

Je mezi nimi například rekonstrukce silnice II/493 mezi okružní křižovatkou v Pozlovicích a obcí Petrůvka, silnice II/487 v Novém Hrozenkově, silnice III/05018 ve Zlechově nebo kompletní přestavba mostu přes Valovský potok v Bojkovicích-Krhově.

Z celkové letošní investované sumy 975,811 milionu korun jde většina z rozpočtu Zlínského kraje (595,531 milionu), dále se jedná o finanční prostředky ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 147,380 milionu a z Regionálního operačního programu a Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 232,270 milionu. Od srpna do listopadu dojde k zintenzivnění čerpání těchto finančních prostředků a do konce roku tak budou všechny vyčerpány.