Domů Doprava Město chce le...

Město chce lepší silnice. Při spolupráci s krajem to půjde rychleji

0
opravy silnic Brno

Společně řešit konkrétní problematická témata a najít synergie kraje i města, chce nové vedení Olomouce. Na radnici a pak i v terénu se proto ve čtvrtek odehrálo jednání, při kterém představitelé Olomouckého kraje a vedení města hledali společné řešení prvního velkého tématu – stavu silnic v Olomouci. Při setkání předal primátor Mirek Žbánek zástupcům kraje obsáhlý seznam komunikací a křižovatek, jejichž stav chce město co nejdříve vyřešit a kde by byla právě koordinace sil města a kraje ideální.

„Chceme se pravidelně setkávat nad konkrétními tématy a hledat společná řešení, která přinesou synergický efekt a prospějí městu i kraji,“ vysvětlil v úvodu primátor Mirek Žbánek, který už při podpisu koaliční smlouvy zdůraznil, že chce výrazně zvýšit intenzitu spolupráce mezi městem a krajem. „Spolupráci považuji za mimořádně důležitou, což se ovšem v minulosti bohužel příliš nebralo v potaz. Řekl bych, že teprve v posledním roce se míra spolupráce začala zlepšovat, a věřím, že to nyní bude ještě výrazně lepší,“ reagoval na úvodní slova hejtman Ladislav Okleštěk. Dodal, že je důležité, aby občané co nejdříve viděli efekty koordinovaného postupu a konkrétní řešení.

Následovalo projednání seznamu míst, kde chce město napravit závady či špatné dopravní řešení křižovatek, i seznam návrhů na nové komunikace a cyklopruhy. V některých případech konstatovali zástupci kraje, že je řešení na dohled nebo se již dokonce realizuje, v jiných případech jde o otázku příštích let. „Podstatné je, že se jednání neúčastní jen politici, ale i odborníci, kteří mají danou oblast na starosti,“ podotkl primátor Žbánek. Po diskuzi nad jednotlivými body se zástupci kraje i města vydali do ulic, aby si některá z míst a navrhovaná řešení prohlédli přímo v reálu.

Jedním z navštívených míst byla lokalita Tomkova, na Trati a Erenburgova, kde do již tak komplikované a nedobře řešené křižovatky vstupuje železniční přejezd. „Zde navrhujeme přeložení hlavní komunikace za železniční trať, což by velmi výrazně snížilo dopravní zátěž v ulici Na Trati a odpovídalo by to i faktu, že na druhé straně je rozvojová lokalita, kde se chystá několik investičních záměrů,“ vysvětlil primátor Mirek Žbánek. Dalším navštíveným místem byla alej na Svatý Kopeček, kde by město společně s krajem rádo zajistilo uchování poutní cesty a spojnice Chválkovic s Kopečkem i po vybudování východní tangenty. Třetím řešeným místem byl průtah Droždínem a křižovatka u ulice Gagarinovy. „Bavíme se o tom, zda by provoz na této frekventované silnici byl bezpečnější například při použití proměnlivého dopravního značení a zpomalení aut, nebo při vybudování okružní křižovatky,“ upřesnil primátor.

„U každé investiční akce je důležitá řada aspektů, mezi nimi samozřejmě i peníze. Pokud se podaří při jednotlivých akcích spojit síly města a kraje, bude to pro obě strany dobře a může to urychlit jejich realizaci,“ komentoval výsledek jednání investiční náměstek primátora Martin Major. Při jednotlivých akcích lze náklady sdílet například tak, že město zafinancuje zpracování projektové dokumentace a kraj uhradí realizaci, jelikož většinou jde o silnice v majetku kraje.

„Na spoustu věcí máme s olomouckou radnicí společný názor, a to je dobrý základ pro další spolupráci. Věřím, že nejpalčivější dopravní problémy krajského města dokážeme společně vyřešit,“ uzavřel společné jednání hejtman Ladislav Okleštěk.

POŽADAVKY SMOL NA ODSTRANĚNÍ ZÁVAD NA KOMUNIKACÍCH II. a III. třídy

Rekonstrukce

 1. II/446 – průtah městskou částí Chomoutov – rekonstrukce komunikace (snížení nivelety komunikace, oprava povrchu)

 1. III/4465 – Chomoutov – rekonstrukce komunikace (odvodnění, oprava povrchu)

 1. II/435 x II/570 (Dolní novosadská – Keplerova) – úprava stávající nevyhovující křižovatky

 1. III/03551 ul. Holická od okružní křižovatky s I/35 po křižovatku s I/55 – rekonstrukce částí komunikace s provedením odvodnění, cyklopruhy (již probíhá společná příprava s KÚOK)

 1. II/570 Slavonín (Slavonínská, Jižní, Zolova) – rekonstrukce komunikace vč. odvodnění, úprava geometrie křižovatek, úpravy zastávek, vybudování chodníků

 1. II/570 ul. Keplerova x Šlechtitelů – úprava geometrie křižovatky pro zajištění bezpečnosti provozu (místo častých tragických dopravních nehod)

 1. II/448 rekonstrukce křižovatky ulic Dobrovského, Dlouhá, Václava III. (okružní křiž.)

 1. II/448 Pasteurova x Jeremenkova – úprava tvaru křižovatky

 1. II/448 ul. Litovelská, tř. Míru po křiž. s ulicí Pražská – rekonstrukce komunikace spolu s rekonstrukcí tramvajových zastávek (DPMO) a přechodů pro chodce (SMOl)

 1. III/4436, III/4433 – úprava průtahu Droždínem (úprava křižovatek, přechody pro chodce)

Nové komunikace, přeložky

 1. přeložka II/635 –Hejčín, Tomkova – Svatoplukova
 2. přeložka II/448 – část sev. spoje okružní křiž. u Globusu – Křelovská – Řepčínská (etapa I. + II.)
 3. přeložka silnice III/4432 na Svatém Kopečku

Cyklopruhy

 1. II/435 – Dolní novosadská
 2. II/635 – Dolní hejčínská – Na Střelnici
 3. II/448 – Pausterova – Komenského (po dokončení PPO II. B etapy)