Domů Doprava Mezi Dolním N...

Mezi Dolním Němčím a Slavkovem je nová vozovka

0

Ve Zlínském kraji byla dokončena další rekonstrukce silnice s využitím evropských prostředků v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Jde o téměř dva kilometry silnice II/498 mezi Dolním Němčím a Slavkovem za více než 20 milionů korun.

Předmětem zakázky byla stavební úprava silnice II/498 v celkové délce 1 882 metrů v původním směrovém vedení. Úsek začíná od křižovatky silnice II/498 se silnicí II/490 a končí před začátkem průjezdního úseku obce Slavkov v místě navázání na již provedenou dřívější stavební akci.

Rekonstrukce vozovky spočívala v odfrézování obrusné a ložné vrstvy, sanaci trhlin v podkladní vrstvě a zpětném položení krytových vrstev. Pro zajištění požadované kategorie byla vozovka rozšířena a na okrajích vozovky byla doplněna celá konstrukce. Zachováno bylo původní odvodnění vozovky do souběžných silničních příkopů.

Součástí stavby byla rovněž rekonstrukce mostu ev. č. 498-002, spočívající ve vybudování spádové betonové desky a nového mostního svršku včetně izolace. Dále byly vybudovány nové závěrné zídky, římsy mostu, byla provedena sanace betonu původní nosné konstrukce a sanace spodní stavby. Vodní tok byl pročištěn a byla doplněna chybějící kamenná dlažba. Zatrubněna byla také část silničního příkopu včetně osazení silničních obrub v průjezdním úseku obce Slavkov. Připojeny byly účelové komunikace a sjezdy k nemovitostem. Upravily se krajnice a obnovilo svislé a vodorovné dopravní značení.

Zhotovitelem stavby byla firma EUROVIA CS, a. s., Praha, závod Zlín. Konečná cena za tuto zakázku činí 20,152 milionu korun (včetně DPH). Silniční stavba, realizovaná Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, byla spolufinancována z prostředků EU v rámci IROP. Stavební práce byly zahájeny v srpnu 2017.

Žádné komentáře

Napište komentář