Domů Doprava Ministerstvo ...

Ministerstvo dopravy opět podpoří překladiště kombinované dopravy

0

Ministerstvo dopravy jakožto Řídicí orgán Operačního programu Doprava (OPD) vyhlašuje další výzvu pro předkládání žádostí o podporu v rámci programu Modernizace a výstavba překladišť kombinované dopravy.

Celková disponibilní alokace v rámci této již čtvrté výzvy pro danou oblast bude 800 milionů Kč (příspěvek EU z Fondu soudržnosti). Žadatelé mohou obdržet podporu ve výši až 49 % ze způsobilých výdajů projektu.

Potenciálními příjemci podpory budou zejména vlastníci či provozovatelé překladišť kombinované dopravy. Žádost bude žadatelům zpřístupněna od 7. 8. 2019 a od 14. 8. 2019 mohou být předkládány vlastní žádosti. Konečný termín pro předkládání je 23. 10. 2019.

Hlavními podporovanými aktivitami v rámci této výzvy jsou:

  • Překladiště kombinované dopravy s veřejným přístupem – modernizace a výstavba (mj. trimodální silnice-železnice-voda, bimodální silnice-železnice),
  • pořízení manipulačních zařízení pro překladiště kombinované dopravy.

Zdroj: MD ČR