Domů Dění v regionech Na severu Mor...

Na severu Moravy startují významné dopravní projekty

Jedná se o výstavbu mostní konstrukce v Českobratrské ulici v centru Ostravy, rekonstrukce mostů a silnic v Ostravě-Svinově a výstavbu silnice ve Vendryni. Všechny projekty mají ještě další dva společné jmenovatele. Jejich nositelem je Moravskoslezský kraj a budou z převážné části financovány evropskými penězi. Kraj na ně získá dotaci několika set milionů korun z Regionálního operačního programu (ROP) Moravskoslezsko.

Spojení Moravskoslezského kraje v roli správce silnic II. a III. třídy a evropských dotací funguje od počátku programovacího období let 2007-2013. S tou výjimkou, že doposavad šlo převážně o projekty rekonstrukce a modernizace silnic. Čtyři takovéto podpořené a většinou i ukončené záměry se týkají několika desítek úseků silnic po celém kraji a znamenají dotaci v součtu bezmála 1 miliardy korun z ROP Moravskoslezsko. Výsledkem jsou kilometry silnic, po nichž je možné projet bezpečněji a plynuleji. Výstavba nových silnic je ale novinkou.

Nových 5 kilometrů odlehčí opavské dopravě

Jižní obchvat Opavy přijde dohromady na 586 milionů korun, z toho schválená dotace z ROP Moravskoslezsko představuje částku 376,2 milionů korun. „Výstavba jižního obchvatu Opavy odkloní část tranzitní dopravy, která vede z Ostravy směrem na Hradec nad Moravicí a dále. Ulehčí tak situaci v centru Opavy a v městské části Kylešovice, kudy vede současná spojka po nevyhovujících komunikacích. Dojde tak hlavně ke zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy,“ komentuje cíle projektu člen Výboru Regionální rady Moravskoslezsko a náměstek hejtmana kraje Miroslav Novák. Bezmála pětikilometrový obchvat naváže na silnici II/461 těsně před stávajícím křížením se silnicí I/11 u Komárova a povede mimo zabydlené části k silnici I/57 mezi Opavou a Hradcem nad Moravicí, kde vznikne úrovňová okružní křižovatka. Projekt zahrnuje také most přes řeku Moravici, rekonstrukci a rozšíření stávajícího podjezdu pod železniční tratí i nový most přes železniční trať. Křížení se silnicí II/464 mezi Opavou a Raduní zajistí další okružní křižovatka i s podchodem pro pěší a cyklisty. Hotovo by mělo být v roce 2012.

Plynuleji ostravským centrem

Dostavba druhé části mostu v Českobratrské ulici v Ostravě se odehraje v průběhu necelých tří let. Plánovaný termín otevření je březen 2013. Kapacita současného mostu se dvěma jízdními pruhy se tak zdvojnásobí a přispěje k rychlému napojení dopravy z centra Ostravy na dálnici D1. Nová komunikace bude vedena od křižovatky s ulicí Hornopolní a Varenskou po nové mostní estakádě na křižovatku s ulicí Nádražní. „Přetížené dopravě v centru města se s novou vozovkou hlavně v dopravních špičkách výrazně odlehčí,“ dívá se Novák do budoucnosti. Schválená dotace z ROP Moravskoslezsko je 126 milionů korun, celkové náklady jsou kalkulovány na 186,6 milionů korun.

Rekonstrukce mostů je nevyhnutelná

Rekonstrukce Svinovských mostů a 400metrového úseku nedaleké ulice Bílovecká je projektem navazujícím na kompletní revitalizaci přednádražního prostoru Ostrava-Svinov. Vyžádá si investici 180 milionů korun, z níž obstará 124 milionů korun dotace z ROP Moravskoslezsko. Již v prosinci byla městu Ostravě schválena dotace 568 milionů korun z ROP Moravskoslezsko na přeměnu přestupního terminálu, spočívající v modernizaci schodišťové věže, tramvajových a autobusových zastávek a okolních komunikací. Svinovský terminál je nejvytíženějším dopravním uzlem v Ostravě. Totéž platí o silničních Svinovských mostech. „Mosty jsou v dezolátním stavu a představují nebezpečí pro silniční dopravu,“ uvedl Novák. Chystá se proto výměna nosníků i rekonstrukce silničních svršků.

Význam vendryňské přeložky

Svým významem je jen zdánlivě v pozadí výstavba přeložky silnice III/4682 v obci Vendryně na Frýdecko-Místecku. Obcí totiž vede přetížená silnice I/11 mezi Českým Těšínem a slovenskou Čadcou. Výstavbou silnice 3. třídy a vznikem nové stykové křižovatky se silnicí I/11 se zlepší průjezdnost obcí. Projekt bude probíhat koordinovaně s rekonstrukcí železničního koridoru Bystřice nad Olší – Český Těšín. Bude stát přes 85 milionů korun, přičemž dotace z ROP Moravskoslezsko pokryje náklady ve výši téměř 57 milionů korun.

Doprava a dostupnost: priorita č. 1

Součet poskytnuté dotace na výše jmenované projekty i celkový objem peněz, které poslouží na rozvoj dopravní infrastruktury a dostupnosti, jasně ukazují, jaké jsou priority při zacílení prostředků z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Program disponuje přibližně 20 miliardami korun určenými na rozvoj regionu Moravskoslezsko v letech 2007-2013. Dopravě je vyhrazeno 40 % z celkového objemu peněz. Jen na výstavbu a rekonstrukce silnic jsou připraveny téměř 3 miliardy korun. Dalších přibližně 5 miliard se uplatní v investicích do rozvoje ostravského letiště, přestupních terminálů, při obnově vozového parku městské, příměstské a železniční dopravy nebo výstavbě cyklostezek. Do toho je nutné počítat ještě jednu zásadní investici, výstavbu Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje, které je také největším doposud podpořeným projektem z ROP Moravskoslezsko se schválenou dotací 628 milionů korun. Stane se sídlem všech bezpečnostních a záchranných složek a umožní jednotné vysílání a řízení zásahů na úrovni kraje. Zkušební provoz bezpečnostního centra se chystá od července letošního roku, od ledna 2011 by mělo fungovat v plném provozu a zatížení.

Více peněz letos = více peněz do dopravy

Regionální rada Moravskoslezsko, která peníze z programu spravuje a rozhoduje o podpoře projektů, aktuálně schválila plán výzev k předkládání projektů do poloviny roku 2011. Celkový objem dotace uvolněné pro tento rok navýšila na 5,6 miliardy korun. Do plánu pak zahrnula průběžnou výzvu k předkládání projektů zabývajících se výstavbou a rekonstrukcí silnic II. a III. třídy s alokací 990 milionů korun nebo příjem projektů železničních drážních vozidel pro regionální osobní dopravu v objemu 330 milionů korun. Plánováno je mimo jiné také uvolnění 200 milionů korun do rozvoje integrovaného dopravního systému, 880 milionů korun na výstavbu kolejové napojení Letiště Leoše Janáčka v Ostravě a v neposlední řadě také 120 milionů korun na výstavbu cyklostezek. Plán výzev ROP Moravskoslezsko a veškeré potřebné informace jsou k dispozici na webu Regionální rady Moravskoslezsko www.dobra-rada.cz.