Domů Doprava Opatření na z...

Opatření na zvýšení silniční bezpečnosti ve Zlínském kraji postupně přinášejí výsledky

0

Přestože statistika nehodovosti oproti předešlým rokům vykazuje pozitivní vývoj a lze hovořit o důvodech k mírnému optimismu, stále ještě na silnicích ve Zlínském kraji umírá nebo bývá vážně zraněno mnohem víc lidí, než by si představitelé kraje přáli. V roce 2017 bylo usmrceno 24 osob, což je podstatně méně, než v roce 2009, kdy jich zemřelo 43, ale i tak chce kraj toto číslo razantně snížit.

Přínos opatření, která Zlínský kraj realizoval v zájmu zvýšení bezpečnosti silničního provozu a snížení tragických následků dopravních nehod za rok 2017, byl vyhodnocen na semináři, který uspořádal Odbor dopravy a silničního hospodářství krajského úřadu pod patronátem náměstka hejtmana Pavla Botka, zodpovědného za tento resort. Pozváni byli zástupci měst a obcí, Policie ČR, představitelé organizací zabývajících se dopravou a všichni, kdo mají co do činění s bezpečností komunikací v regionu.

„V roce 2017 jsme z krajského rozpočtu uvolnili 5,21 milionu korun na obnovu dětských hřišť a na zvýšení bezpečnosti přechodů pro chodce. Finanční prostředky byly určeny také na řadu preventivních aktivit, které už přinášejí výsledky, ale je potřeba v tomto úsilí systematicky pokračovat ve spolupráci s městy, s obcemi a se všemi zainteresovanými partnery. Velmi důležitá je také výchova řidičů k ohleduplnosti a zodpovědnosti – bez ní totiž nebudou žádná opatření dostatečně účinná,“ sdělil náměstek pro dopravu Pavel Botek.

Podle statistických srovnání roku 2016 a 2017 má Zlínský kraj nakročeno k dobrému vývoji, ale pořád zůstává na 11. až 13. místě v celorepublikovém žebříčku (hodnoceno podle různých parametrů).

„Nejkritičtější skupinou účastníků silničního provozu jsou senioři: jak co do počtu usmrcených, tak co do počtu těžce zraněných. Naopak je velice chvályhodné úsilí, které kraj věnuje bezpečnosti dětí: je potěšitelné, že v roce 2017 nezemřelo na silnicích žádné dítě,“ konstatoval Josef Mikulík z Centra dopravního výzkumu.

Informace o vývoji dopravní nehodovosti v prvním pololetí letošního roku prezentoval kapitán Tomáš Horsák ze služby dopravní policie – Krajského ředitelství Policie Zlínského kraje. „Za první pololetí roku 2018 došlo ve Zlínském kraji k více než 2 tisícům dopravních nehod, při nichž zemřelo 11 lidí. Nejčastější příčinou je fakt, že se řidič plně nevěnoval řízení, což je například telefonování nebo chvilková nepozornost. Příčinou celé jedné čtvrtiny havárií byla srážka auta se zvěří – 459 případů. Kromě seniorů jsou velmi rizikovou skupinou také mladí řidiči do 25 let,“ řekl Tomáš Horsák.

„Byl bych rád, abychom přesně analyzovali nehody, které se do statistik započítávají, zdali jim lze konkrétními opatřeními zabránit. Bohužel některé situace se ovlivnit nedají,“ řekl hejtman Jiří Čunek, který se také části jednání zúčastnil.

Zlínský kraj pravidelně organizuje semináře pro obce s rozšířenou působností, kde jsou prezentovány možnosti dotačních programů v oblasti BESIP.

„Někdy i nepříliš nákladná opatření, jako je například instalace radarových měřičů nebo drobné stavebně technické řešení míst pro přecházení chodců, přinášejí velmi dobré výsledky. Osvědčuje se, když mají obce a města takříkajíc v šuplíku různé projekty a jsou připraveny operativně žádat o dotace, jakmile je vypsán dotační titul,“ sdělil Martin Štětkář, který vykonává funkci krajského manažera BESIP na Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu. „Některá města už mohou jít příkladem díky svým promyšleným strategiím bezpečnosti silničního provozu. Jsou to především Otrokovice a dobře má nakročeno Valašské Meziříčí,“ dodal Martin Štětkář.

Žádné komentáře

Napište komentář