Domů Doprava Radní kraje s...

Radní kraje schválili investiční záměry v dopravě za 300 milionů korun

0
road silnice cesty doprava

Čtyři nové investiční záměry v oblasti dopravy schválila na svém pondělním jednání Rada Zlínského kraje. Jde o akce za celkově 300 milionů korun na silnicích II. a III. třídy, které má kraj ve svém vlastnictví.

„Všechny tyto akce by měly být zahájeny v dubnu příštího roku. Jejich realizace přispěje nejen k vyššímu komfortu pro řidiče v řešených úsecích, ale také ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu a snížení hladiny hluku a úrovně emisí ze silničního provozu,“ sdělil hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek.

Schválené investiční záměry

Silnice III/4348: Vlkoš – Troubky

Předmětem akce bude rekonstrukce silnice III/4348 mezi obcemi Troubky a Vlkoš v celkové délce 1,113 kilometru. V celém úseku bude provedena nová kompletní konstrukce vozovky včetně sanace zemní pláně, odvodnění, rekonstrukce propustku a připojení účelové komunikace i hospodářských sjezdů. Předpokládaný termín realizace: duben 2019 – duben 2020. Celkové náklady: 33,350 milionu korun.

Silnice III/49020: Želechovice – Provodov, silniční těleso

V úseku silnice III/49020 mezi Želechovicemi a Provodovem bude provedena stavební úprava vozovky v délce 540 metrů spočívající ve stabilizaci silničního tělesa pomocí opěrné zdi. Předpokládaný termín realizace: duben 2019 – prosinec 2019. Celkové náklady: 19,975 milionu korun.

Silnice II/487: Hovězí – Huslenky

Zrekonstruována bude silnice II/487 v obci Hovězí a mezi Hovězím a Huslenkami v délce 980 metrů. Silnice bude rozšířena a po celé délce dojde k výměně její konstrukce. Budou zde vybudovány tři nové opěrné zdi v celkové délce 373 metrů. Realizovány budou také další stavební úpravy, jako např. doplnění nezpevněných krajnic, odvodnění, připojení místních a účelových komunikací, přestavba propustků či vegetační úpravy. Předpokládaný termín realizace: duben 2019 – květen 2021. Celkové náklady: 98 milionů korun.

Silnice II/438, II/150: hranice krajů ZL/OL – Bystřice pod Hostýnem

Předmětem této investiční akce bude úprava silnic II/438 a II/150 v úseku od hranice Zlínského a Olomouckého kraje po křižovatku v ulici Pod Platany v Bystřici pod Hostýnem v celkové délce 6,5 kilometru. Akce bude rozdělena do celkem pěti samostatných úseků, které na sebe budou navazovat.  Předpokládaný termín realizace: duben 2019 – prosinec 2021. Celkové náklady: 148,372 milionu korun.