Domů Aktuálně „Společnosti ...

„Společnosti Kapsch jde samozřejmě o zisk,“ říká předseda ÚOHS Petr Rafaj

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže si v roce 2021 připomene třicet let své existence. Za tuto dobu si vydobyl relativně slušné renomé nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí. Přesto se ÚOHS stal v poslední době terčem kritiky. Požádali jsme předsedu soutěžního úřadu Petra Rafaje o odpověď na několik otázek.

Společnost Kapsch ústy svého mluvčího Davida Šimoníka dost nevybíravě útočí na ÚOHS. V souvislosti s problematikou elektronického mýtného měl Šimoník mj. prohlásit, že antimonopolní úřad pohrdá soudy. Co na to říkáte?

Při rozhodování Úřadu o veřejných zakázkách odchází vždy jedna ze stran „nespokojená“. Buď zadavatele, nebo dodavatel, který podal na přezkoumání zakázky návrh, s naším rozhodnutím nesouhlasí. Společnost Kapsch nebyla v tendru na mýtný systém úspěšná a Úřad pro ni byl v podstatě poslední možností, jak to změnit. Kapschi jde samozřejmě o zisk a z prohlášení jeho představitelů je zřejmé, že udělá cokoliv, aby své šance na návrat do lukrativního byznysu oživil. Proto se nyní snaží mediálními prohlášeními zpochybnit postup Úřadu, zatímco když jsme rozhodovali v jejich prospěch, tak nás otevřeně chválili. Naše rozhodování v dané věci bylo zcela nezávislé a podle zákona, avšak situaci značně zkomplikoval nepředpokládaný procesní vývoj. V okamžiku, kdy byla podepsána smlouva, jsme již o věci nemohli rozhodnout meritorně, což je také příčinou současné nepřehledné situace. Zákon však hovoří jasně – jestliže je podepsána smlouva, Úřad musí řízení zastavit a nemůže případ věcně přezkoumávat.

ÚOHS je nezávislou institucí. Domníváte se, že politici dostatečně chápou tuto nezávislost vašeho úřadu?

Na jednu stranu mnohdy politici hovoří o tom, jak významnou pozici a úlohu Úřad má, avšak když dojde na konkrétní situace, je zřejmé, že mají problém autoritu ÚOHS přijmout a podřídit se jí. Můžeme to pozorovat právě v případech, o nichž už jsem hovořil, tedy když rozhodneme v neprospěch některého zadavatele. Nebudu jmenovat, ale ze strany některých veřejných činitelů právě po negativním rozhodnutí Úřadu o jejich tendru zazněla velice závažná slova. Namísto toho, aby se pokusili o přenastavení podmínek zakázky tak, aby odpovídala zákonným požadavkům, se raději pustili do kritiky ÚOHS.

Jaká je nyní aktuální situace ve věci tendru na mýtný systém?

Máme zde dva aktuální rozsudky Krajského soudu v Brně, který obě naše rozhodnutí týkající se mýtného zrušil. Budeme tedy znovu rozhodovat o návrhu Kapsche na zákaz plnění smlouvy, opakované řízení začne hned, jakmile obdržíme ze soudu spis. S rozpaky jsme však přijali rozsudek o tom, že máme věcně rozhodnout o námitkách Kapsche ohledně vlastního zadávacího řízení na systém elektronického mýtného. Zákon nám jasně říká, že pokud je podepsána smlouva, pak musíme řízení zastavit. Oproti tomu Krajský soud říká, že máme rozhodnout věcně. Za této situace skutečně nevíme, jak dále pokračovat a obrátili jsme se v dané věci na Nejvyšší správní soud, aby zákonnost rozsudku Krajského soudu v Brně přezkoumal. Do doby zodpovězení této předběžné otázky jsme naše správní řízení přerušili.

Ministr vnitra Jan Hamáček nedávno prohlásil, že veřejná zakázka na automobily pro Policii ČR v hodnotě přesahující dvě miliardy korun nedopadla podle jeho představ. Co si o tomto výroku místopředsedy vlády myslíte?

Ministerstvo vnitra v případě nákupu automobilů nastavilo podmínky zadávacího řízení takovým způsobem, že chtělo vydat více než 2 miliardy korun z kapes daňových poplatníků v podstatě bez soutěže. Z 12 námi oslovených dodavatelů různých značek automobilů nebyl nikdo schopen splnit technické požadavky na vozidla, tedy kromě vybraného uchazeče. Ministerstvo si přitom obdobný průzkum dělalo také a se stejným výsledkem. Zcela stejně jsme navíc rozhodli už před půl rokem o zakázce Ministerstva vnitra na nákup automobilů s pohonem 4×4. Ministerstvo tedy dopředu vědělo o diskriminačním nastavení zakázky, přesto se ji pokusilo zadat. Úřad zde velice dobře zafungoval a zabránil neefektivnímu utrácení veřejných financí.

Jaké další zajímavé případy ÚOHS v současné době řeší?

Máme v běhu řadu případů, a to jak ve veřejných zakázkách, tak v hospodářské soutěži, ale nemohu mnoho prozrazovat, abych neohrozil průběh správních řízení. Účastníci řízení totiž neváhají využít jakékoliv záminky, aby naše řízení zpochybnili, musíme tedy být opravdu opatrní. Právě dnes jsme ale vydali pravomocné rozhodnutí o pokutě téměř 275 milionů korun společnosti České dráhy za zneužití dominantního postavení. České dráhy v soutěžích na provozování rychlíků na tratích Plzeň – Most a Pardubice – Liberec podhodnotily výši předpokládané ztráty, aby na tyto tratě nepustily konkurenční soukromé dopravce. Jedná se o nejvyšší pokutu za zneužití dominantního postavení za posledních deset let.

Autor: Kristián Chalupa