Domů Doprava V Novém Hroze...

V Novém Hrozenkově se rozjíždí nová rekonstrukce silnice

0

Ředitelství silnic Zlínského kraje zahajuje další rozsáhlou investiční stavbu – rekonstrukci 2,4 kilometru silnice v Novém Hrozenkově včetně kompletní přestavby jednoho mostu. Stavební práce budou zahájeny již v těchto dnech a dokončeny do konce srpna 2019. Stavba za 36,3 milionu korun bude spolufinancována z prostředků EU v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

„Realizaci stavby zhotovitel zahájí výstavbou mostu, který bude zprovozněn do konce letošní stavební sezony. Ještě v letošním roce bude také realizována nová vozovka v délce cca 500 metrů,“ uvedl Pavel Botek, náměstek hejtmana Zlínského kraje, zodpovědný za oblast dopravy.

Nová vozovka bude široká 7 metrů s lokálním rozšířením v obloucích. Její odvodnění bude zajištěno sestavou nových prefabrikovaných dešťových vpustí, které budou přípojkami napojeny do stávající kanalizace, případně do nově navržené dešťové kanalizace, kterou má vybudovat městys Nový Hrozenkov. Součástí stavby jsou také realizace zastávkových pruhů autobusové linkové dopravy a stavební úpravy krajnic.

Souběžně s touto stavbou bude městys Nový Hrozenkov zajišťovat stavební úpravy sjezdů k nemovitostem, napojení místních komunikací, předláždění stávajících chodníků a výstavbu nových včetně veškerých betonových obrub. Realizovány budou také nová kanalizace a přeložky sítí (plynovodu, slaboproudých kabelů a sloupu nízkého napětí).

Rekonstrukce silnice bude probíhat za částečné uzavírky. Doprava bude řízena provizorním dopravním značením s využitím světelné signalizace. Při výstavbě mostu bude doprava převedena na mostní provizorium.