Domů Doprava Zlínský kraj ...

Zlínský kraj investuje milion do bezpečnost silničního provozu

0
 

Zlepšení přehlednosti přechodů pro chodce, osazení nových bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích a realizaci vzdělávacích a volnočasových programů v oblasti bezpečnosti silničního provozu podpoří v příštím roce Zlínský kraj prostřednictvím svého programu BESIP Zlínského kraje.

„Pro tento program máme na rok 2019 přichystáno celkem 1,290 milionu korun. Chceme tím pomoci ke zlepšení viditelnosti chodců pro ostatní účastníky silničního provozu, ke snížení počtu nehod na přechodech pro chodce, místech pro přecházení i pozemních komunikacích a rovněž ke zkvalitnění dopravní infrastruktury obcí formou dopravně inženýrských opatření,“ uvedl náměstek hejtmana Zlínského kraje Pavel Botek, zodpovědný za dopravu.

Způsobilými žadateli budou obce, v případě osvětových aktivit navíc také příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky, církevní právnické osoby, nadace a nadační fondy, spolky a zájmová sdružení právnických osob.

Rámec programu na svém pondělním zasedání projednala krajská rada a doporučila krajským zastupitelům jeho schválení. Zveřejnění programu na úřední desce včetně formuláře žádosti se předpokládá letos v prosinci, příjem a registrace žádostí o podporu by pak měl probíhat od 21. ledna do 1. března příštího roku. O přidělení podpory rozhodnou orgány kraje v dubnu.

V posledních třech letech podpořil kraj z tohoto programu celkem 32 žadatelů, a to v celkové výši téměř 2,3 milionu korun.

Žádné komentáře

Napište komentář