Domů Doprava Zvlněná D47 r...

Zvlněná D47 rozvířila spor mezi ŘSD a EUROVIÍ

0

Ředitelství silnic a dálnic odvolalo kvůli zvlněné dálnice D 47z funkce byl vedoucího oddělení správy dálnic Brno. K rukám generálního ředitele ŘSD zaslalo představenstvo společnosti Eurovia otevřený dopis.

Podle ředitele ŘSD Reného Poruby je hlavním důvodem odvolání především nedostatečná důslednost příslušného oddělení při jednání se zhotovitelem o reklamaci stavby. „ŘSD musí u celého případu problémového úseku dálnice D47 velmi důsledně hájit své zájmy a zájmy daňových poplatníků. Po zhotoviteli požadujeme okamžitou nápravu, přičemž s tímto faktem musí být zhotovitel ze strany ŘSD důsledně konfrontován. Takový přístup vedení ŘSD u oddělení správy dálnic v Brně od počátku vzniku reklamačního řízení bohužel postrádalo. Změna proto byla nutná,“ vysvětluje René Poruba.

Podle něj je důležité, aby celý případ reklamace uvedeného úseku řídili lidé, kteří nejsou historicky pracovně spjatí se zhotovitelem. „ŘSD u uvedené stavby vede se zhotovitelem reklamační řízení a očekává od něj uvedení úseku dálnice do perfektního stavu,“ uvedla mluvčí ŘSD Martina Vápeníková. V případu části dálnice D 4708.2, která je 8,5 kilometrů dlouhá a stála 4,3 miliardy korun, bylo před několika měsíci zjištěno zvlnění vozovky v úseku mezi Bělotínem a Ostravou.

Nové vedení nechalo na místě zvlnění provést laboratorní testy ke zjištění skutečné příčiny stavu. „Výsledky jsou velmi znepokojivé. Revize dálniční stavby odhalila vážná pochybení v konstrukčních vrstvách vozovky. Například jde o to, že se takzvaný studený odval objevuje v aktivní zóně, což je technicky špatně. Chybí také nutné vrstvy v zemním tělese, nebo se objevují nepovolené námrazové hodnoty v částech mechanicky zpevněného kameniva a štěrkodrtě,“ uvedla Vápeníková. „Dálnice se vlní, tento fakt nemá smysl zastírat. V době přípravy a výstavby však nemohl ani váš úřad coby investor, ani naše společnost jakožto zhotovitel objektivně tyto problémy předvídat,“ píše EUROVIA mimo jiné v otevřením dopise ŘSD. Společnost proto vyzývá ŘSD ke společnému jednání o způsobu nejvhodnějšího řešení. Stejně tak vybízí k provedení dalších vrtů, které by byly učiněny předepsaným a po odborné stránce nezpochybnitelným postupem. Doposud totiž podle ní nic z toho nebylo umožněno. Společnost v dopise pokládá otázku, proč ŘSD stále nevrátilo důležitou dokumentaci, kterou od firmy dostalo v dobré víře zapůjčenou k nahlédnutí. „Způsob, jakým k tak vážnému tématu, jímž je vlnící se dálnice D 47, přistupujete, prakticky znemožňuje rychlé a konstruktivní řešení a my si nutně musíme klást otázku, zda Vaše jednání ve skutečnosti není promyšlenou, cynickou zastrašovací kampaní,“ uvádí se v dopise. Společnost EUROVIA CS v dopise dále opětovně prohlašuje, že do dálnice bylo navezeno přesně to, co si ŘSD objednalo, a odpovídající materiál byl použit přesně podle předem schválené dokumentace. Cenový rozdíl mezi oběma druhy strusky je podle firmy prakticky nulový a argumentace cenou je tudíž naprosto nesmyslná. „Jsme i nadále připraveni jednat s ŘSD o údajných reklamacích a opravit ty chyby, za které neseme skutečnou odpovědnost,“ deklaruje na závěr dopisu EUROVIA CS.

Žádné komentáře

Napište komentář