Domů Dotace a finance České republi...

České republice vznikla konkurence: region TRITIA

Žije v něm skoro stejný počet obyvatel jako v České republice a jsou schopní si rozumět. Spojuje je společný zájem o ekonomický i kulturní rozvoj. V polovině října na konferenci Investment & Business Forum (IFO) v Ostravě odstranili politici poslední překážky pro vznik druhého největšího Evropského seskupení pro územní spolupráci (ESÚS) s názvem TRITIA.

Vznikne tak spojení čtyř regionů: Moravskoslezského kraje, Žilinského samosprávného kraje, Slezského a Opolského vojvodství.

Jádrem ESÚS TRITIA je katowicko- ostravská aglomerace s osmi miliony obyvatel, s územím o ploše 34 000 kilometrů čtverečních. Sídlem bude polský Cieszyn, sekretariát bude fungovat v Českém Těšíně.

V čele ESÚS TRITIA bude stát ředitel a činnost bude kontrolovat dozorčí rada. K oblastem, ve kterých chtějí zmíněné čtyři regiony spolupracovat a o nichž se bude hovořit na konferenci IFO, patří především hospodářská spolupráce zaměřená hlavně na inovace a klastry, dále podpora inovačního a podnikatelského prostředí, podpora aplikovaného výzkumu a vzdělávání, spolupráce při vyhledávání strategických investorů, organizování společných misí, nebo spolupráce hospodářských komor, či univerzit.

„V tomto případě pokládám za důležité podpořit společné vzdělávání, výměnu studentů a společně se ucházet o projekty v 7. a 8. rámcovém programu,“ upřesnil Petr Czekaj, ředitel konference IFO. Další oblastí spolupráce je doprava a infrastruktura, kde by se mělo společným úsilím zabezpečit kvalitní propojení regionů a dopravní dostupnost území.

V této souvislosti přítomní představitelé krajů ve společném prohlášení vyzvali vlády všech tří zemí, aby neotálely s výstavbou důležitých dopravních tepen. Na území Česka chtějí rychlé dokončení mezinárodního silničního tahu E 75 na trase Český Těšín – Mosty u Jablunkova – hranice se Slovenskem, především chtějí uspíšit vybudování přeložky silnice I/68 a I/11 Třanovice – Bystřice. Signatáři prohlášení také požadují urychlení budování tahu E 462 v úseku Bělotín – Český Těšín, především realizaci úseku R 48 Bělotín – Frýdek-Místek, včetně obchvatu.

Dále požadují dokončení stavby D 47 Bohumín – státní hranice s Polskem v návaznosti na dálnici A1. „Dopravní situace v našich regionech je velmi složitá, proto je třeba s tím něco dělat, navíc když nyní ještě komplikace způsobují úsporná rozpočtová opatření,“ řekl hejtman Moravskoslezského kraje Jaroslav Palas.

Společným tématem je rovněž cestovní ruch, jeho rozvoj a propagace euroregionu. ESÚS TRITIA by spolupracoval také například v oblasti životního prostředí či energetiky především na tvorbě společné energetické politiky.

*****

O čem se také jednalo na konferenci Investment & Business Forum

– Hospodářská a obchodní spolupráce strojírenských, elektrotechnických a stavebních firem při výstavbě jaderných elektráren v Česku.

Projekty financované společně z veřejných a soukromých zdrojů (PPP).

Fungování finančního nástroje JESSICA pro rozvoj měst.

Kdo se podílel na přípravě?

Sdružení pro rozvoj MSK |Moravskoslezský kraj | statutární město Ostrava | Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje | Agentura pro regionální rozvoj | Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko | Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava | Moravské hospodářství a další regionální partneři.