Domů Dotace a finance Dotace na kan...

Dotace na kanalizace příští rok zřejmě dojdou

Letošní rok je zřejmě poslední, kdy obce dostanou evropské dotace na stavbu kanalizací a čistíren odpadních vod. Další šance bude až po roce 2013. Oznámil to na konferenci Dotační programy, vodohospodářství a inženýrské sítě ředitel Evropských fondů Ministerstva životního prostředí Jan Kříž.

Brno – Peníze z Operačního programu Životní prostředí na opatření ve vodohospodářství pomalu docházejí. S takovou zprávou přijel do Brna ředitel Státního fondu životního prostředí (SFŽP) Petr Štěpánek. Podle něj Fond rozdělil od roku 2007 mezi příjemce už více než 62 miliard korun. Na opatření pro zkvalitňování vody z toho letos padne 51,6 miliard korun.

Více než čtyřicet procent z celkového objemu 140 miliard korun, které SFŽP svěřila Evropská unie, je určených právě na zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní.

„Vodohospodářské výzvy jsou velmi využívané. Výzvy musíme často uzavřít do třiceti hodin od jejich vyhlášení. Projekty tak mezi sebou vedou tvrdou soutěž,“ uvedl Štěpánek.

I proto SFŽP už za několik měsíců nebude mít z čeho podporovat modernizaci a stavbu nových kanalizací. Poslední výzvu pro obce pod dva tisíce obyvatel vypíše letos na podzim. Po vyhodnocení aktuálního stavu stavby kanalizací v obcích nad dva tisíce obyvatel je připravený vyplatit i peníze pro poslední opozdilce. „Takových projektů bude ale maximálně deset,“ uvedl ředitel odboru fondů EU Ministerstva životního prostředí Jan Kříž.

Podle něj ještě může situaci ovlivnit kontroverzní projekt pražské ústřední čistírny odpadních vod, který začátkem dubna napadla Evropská komise. Pokud bude muset Praha peníze vrátit, bude moci SFŽP vypsat ještě další výzvu. Jinak už bude Česko odkázáno pouze na vlastní financování. K evropským penězům se totiž dostane znovu až po roce 2013. To už ale budou dotace mnohem chudší než nyní.

Štěpánek více než stovce účastníků také vysvětlil, proč SFŽP téměř pět měsíců nevyplácel peníze. „Museli jsme se zapojit do systému Ministerstva financí ISPROFIN, který nás zbrzdil. Teď nová ministryně Rut Bízková bojuje za to, abychom se z tohoto systému vyvázali. Uvědomujeme si závažnost problému. Proto máme i záložní řešení v podobě poskytování krátkodobých půjček pro žadatele. Zatím to ale vypadá, že to nebude potřeba,“ ujistil Štěpánek. V době konání konference už podle něj z účtu SFŽP odešla příjemcům první miliarda.

Štěpánek upozornil také na to, že se od prvního května změnila pravidla pro vypisování veřejných zakázek. Váha kritéria „cena“ je nyní osmdesát procent. Ještě v dubnu to bylo šedesát. Zadavatelé také musí oslovit minimálně deset firem, aby byl tendr platný. Štěpánek také varoval před výběrem zhotovitele formou takzvaného losování.

Jan Kříž z Ministerstva životního prostředí upozornil na to, peníze většině obcí dorazí právě letos v létě. „Zatím jsme proplatili necelou miliardu korun. Padesát miliard máme před sebou. To proto, že většina projektů se ukončí minimálně po roce a půl,“ podotkl Kříž.

Štěpánek obcím doporučil soustředit se nyní na čerpání z programu Zelená úsporám. Podle něj SFŽP nyní jedná o tom, že by převedl čtyři miliardy korun z účtu Zelená úsporám do prioritní osy číslo 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie. Z něj by se potom mohly podporovat projekty jako zateplování škol a veřejných budov. I tato prioritní osa je totiž nyní téměř vyčerpaná.

Odborná konference Dotační tituly, vodohospodářství a inženýrské sítě

Brno, hotel Voroněž, 28.dubna 2010

Přednášející:

– Lucie Matoušková, Ministerstvo pro místní rozvoj

– Petr Štěpánek, Státní fond životního prostředí

– Silvie Cejtchamlová, Eurovision

– Jan Kříž, Ministerstvo životního prostředí

– Miroslav Pavlas, Komerční banka

– Petr Báča, RWE Distribuční služby Moderátorka: Veronika Sedláčková, Český rozhlas

Závěry konference

– Největšími příjemci evropských dotací jsou obce a města – 56% projektů

– Nejvíce evropských peněz získává stát a jeho státní instituce. Především na stavbu dálnic a železnic. – 42% objemu peněz. Obce a města získávají 25% z evropského balíku.

– V letošním roce proplatí SFŽP 43,5 miliard korun příjemcům na vodohospodářské projekty.

– Ministerstvo životního prostředí bude Evropské komisi odesílat velké projekty „Brno“ a „Čistá řeka Bečva“. Z pohledu provozních smluv a kvality žádostí se jeví jako problematické projekty „Ostrava“ a „Horní Morava II.“

– Banky se často potýkají s nedostatkem informací od žadatelů na vodohospodářské projekty. Nedostatečné nebo nevěrohodné jsou podklady k finanční situaci zadavatele. Často také nejsou ochotní poskytnout provozní smlouvu. To pak může banky odradit od poskytnutí úvěrů.

– Stavební firmy loni odstavily téměř 3500 lidí od plynu tím, že si nenechaly vytyčit plynárenské zařízení před zahájením stavby a poškodily jej. Vytyčení přitom plynaři provádí zdarma.

– Podmínky pro poskytnutí dotace jsou často u každého poskytovatele rozdílné. Zatímco například SFŽP požaduje pro stavbu kanalizace územní řízení, například Olomoucký kraj vyžaduje stavební povolení.

Nejčastějšími chybami žadatelů o evropské peníze jsou:

– Špatný výběr programu či výzvy. Žadatelé se často hlásí do programu, který je určen pro obce s jiným počtem ekvivalentních obyvatel.

– Projektová nepřipravenost. Před podáním žádosti je nutné vypracovat harmonogram. Projekt je hodnocený na základě projektové dokumentace. Většina poskytovatelů požaduje minimálně územní rozhodnutí.

– Nekvalitní žádost a absence ekonomické analýzy. Pro uspění v konkurenci jiných projektů je dobré mít ekonomickou analýzu. Někdy je lepší zažádat o nižší příspěvek. Počet kladných bodů tak může narůst.

– Pozor na nezpůsobilé výdaje. Například pro Ministerstvo zemědělství jsou přípojky na kanalizaci neuznatelným nákladem, zatímco SFŽP je ve veřejné části hradí. Do žádosti o kanalizaci nepatří náklady na úpravu komunikace, vybudování dešťové kanalizace nebo zasíťování nezastavěných pozemků. Často se také stává, že plátci DPH, zahrnují daň do nákladů. Přitom to si musí nárokovat u finančního úřadu.

– Žadatelé také pozdě přemýšlejí nad tím, z čeho budou projekt spolufinancovat.

– Nezapomeňte, že zadávací řízení můžete vyhlásit až po akceptaci žádosti.

– U Operačního programu Životní prostředí probíhá přes elektronické prostředí Benefill. To je internetová aplikace pro komunikace s žadatelem.

Zdroj: Silvie Cejchamlová, Eurovision