Domů Dění v regionech EU zmrazila d...

EU zmrazila dotace pro ČR, příjemci z moravských regionálních programů to nepocítí

Evropská unie pozastavila přísun peněz z evropských fondů do České republiky. Nelíbí se jí množství auditních nálezů, zejména v oblasti veřejných zakázek a výběru projektů. Na odstranění nedostatků dala termín do června.

Výhrady, které Evropská komise dlouhodobě uplatňuje vůči České republice, se týkají zejména nastavení systému auditů, kontrol a průběhu veřejných zakázek. Proto také některým operačním programům už na začátku roku zastavila Evropská komise čerpání. Proplácení projektů z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko i Střední Morava v roce 2012 však bude pokračovat bez přerušení, příjemci dotace z ROP by tak celorepublikové zmrazení evropských peněz neměli při proplácení plánovaných žádostí o platbu pocítit.

„Proplácení projektů bude plynule pokračovat. Kraj, primátoři a starostové, veřejné ani soukromé organizace se nemusí obávat, že by peníze v roce 2012 na projekty nedorazily nebo se zpozdily,“ uklidňuje David Sventek, ředitel Úřadu Regionální rady Moravskoslezsko. Zdůraznil, že problémy vytýkané Evropskou komisí českým programům se netýkají přímo Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. „Máme nastavený průhledný a dobře fungující systém, peníze spravujeme pečlivě a zodpovědně, což potvrzují dosud provedené audity,“ tvrdí Sventek.

Regionální rada Moravskoslezsko má peníze proplácení projektů zajištěny ze státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Po proplacení peněz příjemcům v Moravskoslezsku jsou souhrnné žádosti o refundaci prostředků EU předávány Ministerstvu financí ČR, které je po kontrole, tzv. certifikaci, posílá Evropské komisi. Certifikované prostředky, které Komise schválí a proplatí, se vracejí do Česka zpět do státního rozpočtu. „Díky rychlému čerpání máme u nás v regionu více než roční náskok a nehrozí neplnění pravidel n+2, n+3. Ta udávají, jak musí být peníze v čase a jednotlivých letech čerpány,“ dodává Sventek.

Regionální rada Moravskoslezsko je v letech 2007-2013 zodpovědná za uplatnění přibližně 19 miliard korun z evropských fondů. Doposud podpořila 647 projektů dotací bezmála 14 miliard korun. Za uskutečněné projekty a jejich části proplatila na účty příjemců přes 7 miliard korun a z nich přes 5 miliard korun (216,1 milionů EUR) bylo vráceno Evropskou komisí do státního rozpočtu.

Ani Regionální operační program Střední Morava nepatří mezi ty, vůči kterým Evropská komise uplatňuje výhrady. „Den před pozastavením plateb jsme měli Monitorovací výbor, kterému byli přítomni i dva zástupci Evropské komise a ti byli s průběhem čerpání ROP Střední Morava v Olomouckém a Zlínském kraji spokojeni,“ pokračoval Matulík.

Pozastavení plateb se nicméně týká všech operačních programů, tedy i ROP Střední Morava. „Od Ministerstva pro místní rozvoj máme na účtu peníze na předfinancování projektů, takže pokud bude náprava sjednána do června 2012, jak je uváděno, měli bychom proplácet žádosti o platbu standardně,“ doplnil ředitel Matulík.

Navýšením alokace v lednu letošního roku, disponuje ROP Střední Morava 17,5 miliardami korun pro rozvoj Olomouckého a Zlínského kraje v oblasti dopravy, rozvoje měst, obcí a cestovního ruchu v regionu. Výbor Regionální rady doposud schválil projekty za 14,4 miliardy korun, z toho jsou již ukončeny projekty za 7,5 miliard korun.

Ani příjemci dotací z ROP Jihovýchod se však nemusí obávat, proplácení jejich projektů bude pokračovat bez jakýchkoliv omezení. „Máme nyní na účtu dostatek finančních prostředků a příjemci dotací se tedy nemusí obávat, k žádnému neproplácení či zdržování proplácení žádostí o platbu nedojde,“ říká Artur Zatloukal, ředitel Úřadu Regionální rady Jihovýchod. „I do budoucna máme přislíbeno, že platby ze státního rozpočtu na proplácení dotací budou plynule pokračovat,“ dodal Zatloukal. Zmiňované problémy, které Evropská komise vytýká České republice, se přímo nedotýkají Regionálního operačního programu Jihovýchod.

ROP Jihovýchod patří podle Zatloukala naopak k nejlépe čerpajícím programům v ČR, ke dnešnímu dni mají příjemci dotací na účtech proplaceno již více než 11 miliard korun, z nichž je 8,2 miliardy korun certifikováno, tedy proplaceno zpět z EU do ČR.

ROP Jihovýchod má pro programové období 2007–2013 k dispozici dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši 720 milionů eur, tj. přibližně 18 miliard korun. Z této částky jsou k dnešnímu dni pro téměř 600 projektů schváleny dotace ve výši téměř 15 miliard korun, což je 83 procent.