Domů Dění v regionech Evropské dota...

Evropské dotace podpoří výstavbu přestupních terminálů na Vysočině a jižní Moravě

Kraje, obce a svazky obcí mají možnost žádat o podporu z Regionálního operačního programu Jihovýchod na výstavbu a modernizaci přestupních terminálů včetně záchytných parkovišť i zázemí pro cestující veřejnou hromadnou dopravou.

Tato možnost potrvá až do února 2012 a ROP Jihovýchod rozdělí žadatelům 330 milionů korun. „Zlepšení dopravní obslužnosti regionů a zvýšení komfortu cestujících je hlavním cílem právě vyhlášené výzvy na předkládání projektů. Věřím, že zvýšíme zájem obyvatel využívat veřejnou dopravu a obce získají kvalitní řešení dopravy na jednom místě,“ dodal Jiří Běhounek, předseda Regionální rady Jihovýchod a hejtman Kraje Vysočina.

Kraje, svazky obcí, obce a jimi zřizované a zakládané organizace mohou využít možnosti předkládat projekty na výstavbu a modernizaci přestupních terminálů a souvisejících záchytných parkovišť i dalšího zázemí, jako například vybavení stávajících zastávek a terminálů bezbariérovým přístupem.

Terminály mohou být doplněny o výstavbu parkovišť systému Park&Ride či o prostor pro bezpečné uchování jízdních kol. O tom, jak bude rozděleno 330 milionů korun určených pro tuto výzvu, bude rozhodnuto v polovině roku 2012.

ROP Jihovýchod má pro programové období 2007–2013 k dispozici dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši 704,45 milionů eur, tj. přibližně 18,4 miliard korun. Z této částky jsou k dnešnímu dni pro téměř 587 projektů schváleny dotace ve výši 15 miliard korun.