Domů Dotace a finance Evropské dota...

Evropské dotace pro dopravní infrastrukturu

K dispozici je necelých 6,8 miliard eur pro českou dopravní infrastrukturu z evropských fondů. A to díky Operačnímu programu Doprava.

Peníze z evropských fondů – Operační program Doprava je zaměřený na zkvalitnění infrastruktury a vzájemné propojenosti železniční, silniční a říční dopravy. Program byl Evropskou komisí schválen už 11. prosince 2007.

V současné době se Operační program Doprava potýká s výrazným problémem. Počátkem května letošního roku se totiž ministerstvo dopravy rozhodlo pozastavit čerpání části evropských prostředků, z nichž se financuje výstavba silnic, dálnic a vnitrozemských vodních cest.

Jak ministerstvo dopravy ve svém tiskovém prohlášení uvedlo, důvodem pozastavení části Operačního programu Doprava je nutnost prověřit, zda se v případě některých projektů neutrácelo v rozporu se zákony. Výsledky kontrol a předběžných auditů totiž naznačily problémy ve dvou oblastech, a to objemu více prací a zadávání veřejných zakázek. „Je třeba prověřit, zda se nedostatky zjištěné na několika málo projektech netýkají i dalších projektů,“ sdělil mluvčí ministerstva dopravy Jakub Ptačinský.

Jak dále ministerstvo dopravy upozornilo, k zastavení samotných projektů nedojde. Ty budou nadále propláceny z prostředků státního rozpočtu na předfinancování evropských zdrojů, ale u zastavených prioritních os nebudou až do ověření správnosti a oprávněnosti výdajů předkládány Evropské komisi k žádosti o proplacení.

I když stát přestal žádat o evropské peníze na nové silnice či vodní cesty, toto opatření se nedotklo železnice. V současné době není jasné, dokdy bude tento stop stav na evropské projekty trvat.

Jednou ze staveb, která byla spolufinancována prostřednictvím Operačního programu Doprava, je rekonstrukce kolejiště v železniční stanici v jihomoravských Nesovicích. Rekonstrukce trvala takřka jeden rok, slavnostně byla otevřena v polovině června letošního roku. Celkové náklady na rekonstrukci stanice si vyžádaly téměř 170 milionů korun, z toho evropský příspěvek pokrýval zhruba 85 procent výdajů.

Prozatímní stop výstavbě

„Rekonstrukce železniční stanice Nesovice přinesla celkové zvýšení komfortu pro cestující veřejnost na úroveň 21. století na straně jedné, výměnou technologických zařízení a rekonstrukcí mostních objektů a silničního přejezdu zvýšení bezpečnosti železničního provozu i cestujících na straně druhé. Všechna technologická zařízení umožňují součinnost s transevropským železničním systémem,“ sdělil Pavel Habarta, pověřený řízením Správy železniční dopravní cesty.

Z Operačního programu Doprava byl rovněž z 85 procent financován 3,3 kilometru dlouhý úsek silnice I/11 na trase mezi Slovenskem a rychlostní silnicí R48 v Hrádku na Frýdecko-Místecku. Tento silniční úsek, jenž byl do provozu uveden 16. května, byl společným projektem Správy železniční dopravní cesty a Ředitelství silnic a dálnic ČR. Jeho stavba si celkově vyžádala takřka 912 milionů korun.

Úsek silnice v Hrádku navazuje na nově vybudovaný obchvat, který odklonil dopravu z blízkého Jablunkova a Návsí. V budoucnu bude na průtah Hrádkem dobudovaná stavba silnice I/11 z Třince-Nebor přes Oldřichovice do Bystřice nad Olší. „Následně bude touto dostavbou až po státní hranici se Slovenskou republikou kompletně ucelená silniční doprava silnice 1/11,“ podotkl generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Jiří Švorc.

Posledním dosud schváleným projektem, na který Evropská unie v rámci Operačního programu Doprava přispěje částku 880 milionů korun, je elektrizace traťového úseku z Šatova do Znojma. Také v tomto případě je investorem projektu Správa železniční dopravní cesty. Úsek by měl navazovat na již dříve zrekonstruovanou trať od státní hranice s Rakouskem do Šatova.