Domů Dotace a finance Firmy mohou ž...

Firmy mohou žádat o dotace na vysokorychlostní internet

0

Agentura pro podnikání a inovace (API) zahájila příjem žádostí do Výzvy II programu Vysokorychlostní internet. Ve výzvě je alokována 1 miliarda korun. Výzvu vyhlásilo v únoru Ministerstvo průmyslu a obchodu. Příjem žádostí potrvá do 8. července 2019.

O příspěvek si mohou požádat podnikatelé z řad fyzických i právnických osob. Dotace se vztahuje na zařízení a práce potřebné k vybudování moderní telekomunikační infrastruktury a může dosáhnout výše 75 % ze způsobilých výdajů projektu. Minimální výše podpory je 0,5 milionu korun, maximální pak 200 milionů. Cílem výzvy je pokrýt vysokorychlostním internetem 10 % území České republiky, které je relativně řídce osídlené a nemá zajištěnu datovou infrastrukturu na úrovni, která je standardní pro zbytek země.

„Výzva II dotačního programu Vysokorychlostní internet je pro žadatele, ale i budoucí uživatele, výhodnější než výzva předchozí. Například rozšířením způsobilých výdajů nebo možností podpořit i malé projekty. Pokud podnikatelé potřebují jakékoli informace nebo konzultace k podání žádosti o dotační podporu, mohou nás kontaktovat prostřednictvím Zelené linky nebo našich regionálních kanceláří. Úkolem API je pomoci žadatelům se zpracováním žádosti i s následnou administrací,“ říká Petr Kolář, ředitel Sekce rozvoje podnikatelského prostředí API.