Domů Dotace a finance Firmy si moho...

Firmy si mohou požádat o dotace na stážisty

0

Jako oboustranně výhodné řešení vypadá nový projekt Stáže ve firmách – vzdělávání praxí. Ten pomáhá lidem, kteří kvůli nedostatku zkušeností nemohou sehnat práci a zároveň umožňuje firmám vychovat si zaměstnance podle vlastních potřeb. I přes vysokou nezaměstnanost totiž firmy v Česku jen obtížně nachází kvalifikované pracovníky.

„Když firma nemůže na trhu práce najít vhodného kandidáta na určité pracovní místo, tak má dvě možnosti. Buď může doufat a pokračovat v hledání, nebo se může zapojit do projektu Stáže ve firmách – vzdělávání praxí a pracovníka si vychovat dle vlastních potřeb a požadavků,“ řekl ředitel Fondu dalšího vzdělávání Pavel Kryštof. Jednotlivé stáže trvají jeden až šest měsíců a jsou přednostně určeny pro znevýhodněné skupiny – absolventy bez praxe, dlouhodobě nezaměstnané nebo maminky a tatínky po rodičovské dovolené. Stážisti nedostávají plat, ale mohou následně získat práci u firmy, která je na stáž přijala. Firma za poskytnutí praxe dostává finanční náhradu k pokrytí nákladů na stážistu. „Celý projekt je výhodný pro obě strany. Firmy mají jedinečnou možnost utvářet budoucího zaměstnance, navíc za finanční podpory z evropských fondů. A naopak – osoby na trhu práce mohou získat praktické zkušenosti z reálného nebo inovativního pracovního prostředí. Projekt tím řeší absenci konkrétních pracovních zkušeností díky vzdělávání praxí. Jde o novinku v oblasti dalšího vzdělávání občanů České republiky. Navíc tím slučuje nabídku s poptávkou na trhu práce,“ dodal Kryštof.

Zatím se zdá, že o projekt financovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu mají zájem jak firmy, tak i lidé shánějící práci. Za první měsíc se do něj zapojilo téměř 270 zaměstnavatelů a přes 1 200 uchazečů o stáž. Další zájem očekávají úředníci z Fondu dalšího vzdělávání s rozšířením oborů, které se mohou do projektu zapojit. Těch je zatím 28, ale nakonec jich má být 150.

Firmy mohou projekt zneužít

Firmám jsou z projektu hrazeny fixní náklady na stáž. Výše dotace závisí na typu stáže a její délce. V průměru jde o šedesát až sto dvacet tisíc za tříměsíční stáž. Podmínky nejsou příliš náročné. Stážisti za odvedenou práci ale plat nedostávají. „Je nutné si uvědomit, že stážisté za účast na projektu nepobírají mzdu. Je jim hrazeno jen strávné ve výši 20 korun za každou odpracovanou hodinu, za určitých podmínek také cestovné a ubytování,“ doplnil Pavel Kryštof. Pro stážistu je tedy odměnou za stáž získaná praxe a možnost, že si ho firma po konci stáže ponechá. Tím argumentují i kritici projektu. „Zatímco bez těchto stáží by zaměstnavatel musel příjmout lidi do nějakého úvazku, teď je až na šest měsíců může příjmout na neplacenou stáž,“ vysvětlil pro Českou televizi ekonom z liberálního institutu Aleš Rod. Podle něj by tak mohly firmy systém stáží jednoduše zneužívat.

Rozpočet projektu, který potrvá až do října 2014 je 800 milionů korun. Firmy si mohou požádat o dotaci na stážisty, kteří nemají trvalé bydliště v Praze. To je dáno pravidly Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Stáže trvají od jednoho měsíce do půl roku a každý zájemce se může zúčastnit jen jedné.