Domů Dění v regionech Grant ČSOB zí...

Grant ČSOB získal ždánický Motýlí ráj

Projekty zaměřené na obnovu kulturní krajiny a péči o životní prostředí mimo zastavěné části obcí a měst měly letos šanci uspět v grantovém programu ČSOB.

Brno – Z osmadvaceti přihlášených projektů pětičlenná nezávislá komise vybrala tři, které získají shodně částku tři sta tisíc korun. Z moravských projektů uspěl Motýlí ráj ve Ždánicích.

„Velké komunitní granty se staly novinkou loňského ročníku programu pro podporu regionů. Všechny nás překvapilo, jak velké množství velmi kvalitních projektů se letos přihlásilo. Vybrat mezi nimi bylo opravdu náročné, konkurence byla veliká,“ uvedla Pavlína Folovská, manažerka společenské odpovědnosti ČSOB.

V Jihomoravském kraji, který byl se svými čtyřmi přihlášenými projekty jedním z nejaktivnějších, však byl favorit už od začátku jednoznačný. „Motýlí ráj je to projekt významný nejen v České republice, ale i na evropské úrovni,“ vysvětlila Kateřina Bláhová z Nadace VIA, která byla odborným garantem programu.

V lokalitě nedaleko Ždánic, které se dnes říká Motýlí ráj, se v minulosti nacházely rozsáhlé ovocné sady, pastevní louky a malá políčka. Po druhé světové válce však lokalita částečně zpustla, což přilákalo některé velmi ohrožené druhy živočichů.

„Dnes tam žije osmdesát druhů motýlů, což lokalitu řadí mezi místa s nejvyšším výskytem těchto živočichů. Grant nám umožní po celý rok pokračovat v našich aktivitách, což není jen ochrana přírody. Chceme také zapojit místní komunitu a zaujmout návštěvníky regionu,“ řekla Zuzana Veverková z institutu aplikované ekologie Daphne, který se poslední tři roky o lokalitu stará.

Institut chce rozšířit povědomí o výjimečnosti Motýlího ráje mezi místní obyvatele a motivovat je, aby se sami zapojili do péče o tuto lokalitu. „V první fázi chceme vybudovat naučnou stezku s informačními tabulemi, uspořádat soutěž na místních základních školách a také naučné vycházky do Motýlího ráje,“ dodala Veverková.

Kromě ždánického Motýlího ráje uspěly také projekty „Alej dětí“ z Nové Vsi nad Nisou a v Karlovarském kraji „Obec Poustka chrání přírodu“. Vítězné projekty musí být zrealizovány do konce listopadu 2011.