Domů Dění v regionech Inspirujte se...

Inspirujte se: Zateplení Základní školy v Lomnici nad Lužnicí

Lomnice nad Lužnicí se rozhodla zlepšit úsporu energie v místní základní škole. Zažádala o dotaci v rámci Operačního programu Životního prostředí, konkrétně v prioritní ose 3. Udržitelné využívaní zdrojů energie. Projekt za 10,3 milionů korun se obci již podařilo ukončit a v současné době se již poohlíží po dalších možných dotacích.

„O úsporu energií se zajímáme neustále. Hledáme stále zdroje, kde bychom mohli ušetřit a jak bychom mohli efektivně hospodařit. Pozorně sledujeme novinky v této oblasti a hledáme možnosti, jak bychom je mohli v našem městě využít,“ říká na úvod Karel Zvánovec, starosta Lomnice nad Lužnicí.

Ve vlastnictví města je několik objektů. Patří mezi ně městský úřad, základní škola se dvěmi budovami a mateřská škola, která má tři pavilony. „Co se týká zateplení, dali jsme přednost základní škole, u níž jsme měli v plánu rozsáhlejší rekonstrukci již delší dobu. Objekty základní školy jsou starší více jak sto let a proto se je snažíme postupně rekonstruovat tak, aby vyhovovaly dnešním podmínkám. A to nejen z estetického hlediska, ale především aby byly plně funkční a odpovídali požadavkům moderní výuky,“ vysvětluje Karel Zvánovec a doplňuje, že důležitým impulzem pro postupnou rekonstrukci školy byly i poškozené krovy a střešní krytiny.

O vlastní investici do zateplení školy začalo zastupitelstvo uvažovat již dva roky předem. „Samozřejmě jsme neměli dostatek svých vlastních zdrojů, ale věděli jsme, že se připravují dotace právě na tyto objekty směřující k úsporám energií. Byli jsme připraveni a čekali jsme na výzvy,“ doplňuje starosta.

Rekonstrukce přes prázdniny

Město využilo až druhou výzvu na úspory energií v OPŽP, protože podle slov starosty chtěli mít pečlivě a dobře zpracovanou veškerou požadovanou dokumentaci, přípravné projekční práce a také audit. Na zpracování pokladů pro podání žádosti vypsala radnice výběrové řízení, které vyhrála poradenská firma z Českých Budějovic.

Rekonstrukce nespočívala ale jen v zateplení. Z důvodů technických a stavebních nedostatků město rozhodlo rekonstruovat další části školy. Protože se nám podařilo získat zdroje na rekonstrukci krovů, výměnu střešní krytiny a přemístění kotelny, pustili jsme se do větší investiční akce. Zároveň jsme také zateplili stropy. Práce musely být organizovány tak, aby konečné zateplování budov bylo včas dokončeno. Postup prací město rozdělilo tak, aby byla co nejméně zatížena výuka a vnitřní stavební úpravy probíhaly co možná nejvíce přes letní prázdniny. S přemístěním kotelny jsme byli hotovi do poloviny září.

Financování rekonstrukce školy proběhlo zčásti z vlastních zdrojů a z dotace a zčásti úvěrem od Komerční banky, kterou si obec vybrala ve výběrovém řízení. „Za tuto spolupráci jsem rád, protože Komerční banka ve výběrovém řízení nabídla nejvýhodnější podmínky, byla velice operativní v jednání a snažila se městu maximálně vyjít vstříc,“ doplňuje starosta.