Domů Dotace a finance Jak získat do...

Jak získat dotace na parkovací domy?

V dotačních programech se dotace na výstavbu parkovacích domů nevyskytují příliš často. To ale neznamená, že parkovací domy nejsou z evropských fondů podporovány. Možnost získat dotaci se otevírá v regionálních operačních programech (ROP).

A to v té části ROP, která podporuje rozvoj měst či regionálních center. Aby byl projekt parkovacího domu přijatelný, je ve větších městech nutné jej začlenit do tzv. Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM). Tedy aby město samo uznalo potřebnost nového parkovacího domu.

Jak zařadit projekt do IPRM?

Zařazení projektu do IPRM není příliš administrativně složité, je však třeba počítat s určitým časem pro schválení a za svůj projekt v pozitivním slova smyslu lobbovat. Například v Brně zařazení probíhá na základě jednoduché žádosti, kterou žadatel pošle emailem na brněnský magistrát. Žádost poté posoudí Řídící výbor IPRM a schválí Rada města. Poté žadatel obdrží potvrzení, že je projekt součástí IPRM a může požádat o dotaci z ROP. Příjemcem v ROP Jihovýchod mohou mimo municipalit a jimi zřízených organizací být i nestátní neziskové organizace či přímo malé a střední podniky.

O dotace na parkovací domy by bylo možné požádat i v souvislosti s větším projektem podporujícím cestovní ruch (například hotel). Projekty na podporu cestovního ruchu mohou zároveň s hlavním předmětem dotace obsahovat i náklady na doprovodnou infrastrukturu, například na parkovací plochy. Tyto doplňkové náklady však mohou tvořit jen část projektu, například v ROP Moravskoslezsko mohou parkovací plochy a příjezdové komunikace tvořit nejvýše 50% nákladů projektu.

Přehled aktuálních a plánovaných výzev v ROP v oblasti podpory rozvoje měst

Severozápad (Podpora rozvojových pólů regionu – IPRM) 24.6.2010 – 15.12.2010

Severovýchod (Rozvoj regionálních center – IPRM) 13.9.2010 – 13.12.2013

Střední Čechy (Rozvoj regionálních center – IPRM) 6.10.2008 – 31.12.2012

Jihozápad (Projekty rozvojových center – IPRM) 12.11.2008 – 28.6.2013

Jihozápad (Projekty spádových center) 1.12.2010 – 25.2.2011

Jihovýchod (Rozvoj urbanizačních center – IPRM) 5.5.2008 – 31.12.2013

Moravskoslezsko (Rozvojové póly regionu – IPRM) 4.1.2010 – 31.12.2011

Moravskoslezsko (Subregionální centra) 25.8.2010 – 13.10.2010

Střední Morava (Rozvoj měst) 26.5.2010 – 26.7.2010