Domů Dotace a finance Malé obce se ...

Malé obce se bez efektivního využití dotací neobejdou

„Abyste vůbec mohli na tak malé obci něco opravit, bez dotací se neobejdete,“ říká hned v úvodu rozhovoru Miluše Stržínková, starostka obce Rouské a předsedkyně Mikroregionu Záhoran. V obci Rouské, kde žije v současné době 253 obyvatel, dokončili před rokem rekonstrukci obecního domu a zcela přeměnili celou náves.

„Na žádosti o dotace jsme byli proto dobře připravení. Jako první jsme se rozhodli rekonstruovat objekt víceúčelového domu, ve kterém sídlí i Obecní úřad. Připravili jsme si projektovou dokumentaci včetně stavebního povolení a čekali na vyhlášení výzvy v rámci Programu rozvoje venkova pro obce do pěti set obyvatel,“ doplňuje Miluše Stržínková.

Spolehliví partneři jsou nezbytní

Se svou žádost o dotaci v Rouském uspěli. Stačilo jen zajistit financování projektu ve fázi před proplacením dotace, vybrat dodavatele stavebních prací a oprava víceúčelového domu mohla začít.

„Měli jsme štěstí – vybrali jsme si firmu Starest ze Starého Jičína, která měla velmi dobré reference a navíc jsme si její práci mohli ověřit na rekonstrukci obecního úřadu v Příboře,“ uvádí Miluše Stržínková. Firma nastoupila v srpnu 2008 a již v únoru 2009 byla budova úspěšně zkolaudována.

V Rouském nedají dopustit ani na tým pracovníků Komerční banky v Hranicích na Moravě. „Komerční banka a její zaměstnanci nám ve všem vyšli vstříc. Vyřízení všech úvěrů – a to jak na předfinancování, tak i na dofinancování projektu – proběhlo vždy hladce a bez problémů,“ dodává starostka.

Manažerský přístup šetří čas i peníze

Výběrová řízení na rekonstrukci obecního domu a následně i na na úpravu návsi zvládla obec realizovat sama. Výhodou obce je fakt, že má celý Mikroregion Záhoran vlastní manažerku projektů. Ta má na starosti kromě psaní projektů také jejich administraci a zajišťuje také metodickou pomoc pro obce mikroregionu, a to včetně závěrečného vyúčtování.

„Řízení projektu, spolehliví obchodní partneři a samozřejmě stavební dozor vám mohou zachránit spoustu peněz,“ varuje Miluše Stržínková.

Díky pozitivní zkušenosti obce s čerpáním první dotace se starostka pustila velmi rychle do dalšího projektu – tentokrát v rámci Programu LEADER. I tentokrát obec uspěla a získala dotaci na úpravu návsi.

„V rámci první etapy jsme zkulturnili část návsi před obecním domem. Byly zpevněny plochy, rozšířena zeleň, nakoupili jsme techniku k údržbě,“ jmenuje starostka. Náklady první etapy projektu přesáhly hranici jednoho milionu korun. V rámci druhé etapy bylo nákladem 800 tis. korun upraveno okolí sochy sv. Jana Nepomuckého z roku 1791.

Další projekty jsou na cestě

V současnosti připravuje starostka projekt revitalizace výletiště v Rouském. Díky projektové dotaci chce vybudovat nové sociální zařízení a dispozičně změnit místo tak, aby mohlo sloužit ke sportu i k pořádání kulturních akcí. „Až budou jednou všechny tyhle věci hotové, zkusíme opravit starou vodárnu. Rádi bychom zde vybudovali rozhlednu a postavili další zázemí včetně ubytovacích kapacit,“ uzavírá Miluše Stržínková.

Fakta o projektech

Rekonstrukce víceúčelového obecního domu

Úprava návsi 1. Etapa

Úprava okolí sochy sv. Jana Nepomuckého

Zahájení realizace projektů: Obecní dům – 8/2008; náves – 5/2009

Ukončení realizace projektu: Obecní dům – 2/2009; náves – 9/2009

Místo realizace a realizátor: obec Rouské

Celkové investiční náklady: 7,3 mil. Kč

Částka celkem poskytnutá EU: 5,8 mil. Kč

Částka celkem poskytnutá ČR: 0,5 mil. Kč

Částka poskytnutá úvěrem od KB celkem: 7,3 mil. Kč