Domů Dotace a finance Možnosti dota...

Možnosti dotací pro velké strojírenské podniky

O dotace z evropských fondů mohou žádat nejenom malé a střední podniky. Podpora je určena také pro podniky velké, tedy s více než 250 zaměstnanci. S

trojírenské firmy jsou navíc mezi poskytovateli dotací v oblibě. Při vyhlašování dotačních programů se na ně obvykle nezapomíná. Naopak většina činností souvisejících s výrobou oceli je z EU dotací nepodporována.

Hlavním dotačním programem pro firmy je Operační program Podnikání a inovace (OPPI). Při realizaci rozvojových projektů se však vyplatí nespoléhat jen na jeden dotační program, ale požádat o dotaci hned z několika různých zdrojů. Z jednoho programu lze požádat například na vývoj inovativních výrobních technologií, další program zadotuje snížení dopadů výroby na životní prostředí a z jiného pak můžete získat zdroje na vzdělávání zaměstnanců.

Výhodou čerpání dotace z několika programů je, že se dá využít znalostí získaných u jednoho dotovaného projektu a použít je u projektu dalšího. Projekty na sebe mohou navazovat či se vzájemně doplňovat. Vždy je však nutné sledovat maximální intenzitu veřejné podpory a respektovat pravidlo, že na žádný náklad nelze o dotaci požádat dvakrát.

Aktuálně jsou velkým podnikatelům v oborech hutnictví a strojírenství (mimo ocelářství) otevřeny následující programy:

  • INOVACE – PROJEKT v OPPI (registrační žádosti do 30.9.2010)

Dotovány jsou projekty s cílem vylepšit (inovovat) výrobek či službu, případně i zefektivnit výrobní proces. Projekt by měl využívat výsledků výzkumu a vývoje, měl by přinášet něco nového na trh. Pro rok 2010 jsou k dispozici 4 mld. Kč.

  • ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY v OPPI (registrační žádosti do 15.10.2010)

Dotaci v programu ICT a Strategické služby lze získat na dva typy projektů: jednak na tvorbu nových řešení a aplikací informačních systémů (obvykle vývoj softwaru), za druhé pak na vytváření center služeb, která jsou poskytovatelem dotace označena za strategická. Jde o centra zajišťující například účetnictví či zákaznickou podporu pro podniky ve skupině. Aktuálně je připraveno 1,5 mld. Kč. Velké podniky musí oproti malým vytvořit více pracovních míst (minimálně 10) a udržet je po delší dobu (min. 5 let).

  • POTENCIÁL v OPPI (registrační žádosti do 30. 9. 2011)

Dotace jsou určeny na vznik nebo rozšíření vývojového centra (oddělení) zaměřeného na výzkum, vývoj a inovaci výrobků, spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a dalšího vybavení. Také zde jsou podmínky pro velké podniky přísnější , velcí žadatelé musí například investovat minimálně 10 mil. Kč a nemohou získat dotace na mzdy. V aktuální výzvě jsou žadatelům k dispozici 3 mld. Kč.

  • Další profesní vzdělávání zaměstnanců průmyslových podniků – EDUCA v OPLZZ (podávání žádostí v režimu blokové výjimky do 31.10.2011)

Dotace až 35% nákladů na odborné vzdělávání zaměstnanců, tvorbu podnikových vzdělávacích programů a přípravu podnikových lektorů. Velké firmy musí navíc doložit Motivační prohlášení. Žádosti přijímá agentura Czechinvest, k dispozici je celkem 750 mil. Kč.

  • Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik v XXII. Výzvě v OPŽP (podávání žádostí do 15.10.2010)

Dotace až 200 mil. Kč na nákup technologií pro omezení či monitoring průmyslového znečištění jednotlivých složek životního prostředí (voda, půda, ovzduší). V aktuální výzvě je připravena 1 mld. Kč, žádosti přijímá Státní fond životního prostředí (SFŽP).

Žádné komentáře

Napište komentář