Domů Dění v regionech Olomouc získa...

Olomouc získala dotaci na tramvajovou trať

Projekt Tramvajová trať – Nové Sady ve Švýcarsku uspěl. Švýcarská strana informovala o schválení téměř 225milionové dotace na stavbu tramvajové trati v Olomouci z Programu švýcarsko-české spolupráce.

„Je to nejdůležitější bod na cestě k vybudování tramvajové trati, bez úspěchu v dotačním řízení bychom mnohem hůře hledali prostředky na její realizaci. Projekt prošel nesmírně náročným posuzováním a i švýcarské autority kladně posoudily jeho připravenost a přínosy pro rozvoj MHD a kvalitu životního prostředí ve městě. V tomto kole švýcarských fondů jde navíc o projekt objemově výrazně největší, což úspěch Olomouce jen umocňuje. Splatíme tak dluh velké části Olomoučanů, kteří dosud nemohou využívat komfort městské hromadné dopravy,“ řekl primátor Olomouce Martin Novotný.

Včerejší oznámení o získání dotace je pro město Olomouc vyvrcholením více než dvouleté práce na přípravě a obhajobě projektu. „Švýcarská dotace je pro nás úspěch i závazek. Tato technicky i organizačně náročná investice bude po celou dobu realizace a uvedení do provozu kontrolována Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem financí a zástupci švýcarských fondů. Z dosavadních jednání víme, že jejich prioritou je dbát především na účelné vynakládání finančních prostředků, vysokou kvalitu práce a dodržování termínů,“ sdělil náměstek primátora Ladislav Šnevajs a dále dodal: „Jde o investici, která podstatným způsobem změní a předurčí rozvoj zanedbané části města, nesmíme podcenit žádný detail, aby tramvaj a nábřeží mohly sloužit ke spokojenosti současných i budoucích generací obyvatel a návštěvníků města.“

Definitivní a oboustranně závazná smlouva o dotaci bude podepsaná po vysoutěžení dotované části výstavby (část B – 1. etapa), což by mělo být v březnu 2013.

I. etapa je rozdělena na dvě části – část A začala již letos a jedná se o terénní úpravy a stavbu mostů, část B, tedy pokládka kolejí, se plánuje na jaro příštího roku. Celá stavba by měla být hotová začátkem roku 2014.