Domů Aktuálně Použití nespo...

Použití nespotřebovaných výdajů pouze se souhlasem premiéra

Ministerstva a ústřední správní úřady budou muset žádat předsedu vlády o souhlas k použití nespotřebovaných výdajů rozpočtovaných na rok 2011 do rozpočtu na další léta. Použití těchto zbylých prostředků totiž zhoršuje deficit v daném roce. Vláda se proto rozhodla pro jejich omezení.

Příslušná organizační složka státu, která bude chtít svoje výdaje navýšit o nároky z předchozího roku, tak bude muset nejprve požádat ministra financí o vyjádření a poté předsedu vlády o souhlas.

Velké zakázky na poradenské či právní služby bude kontrolovat vláda

Ministerstva a další ústřední orgány státní správy budou mít nově také povinnost předkládat vládnímu kabinetu ke schválení veškeré smlouvy na dodávky konzultačních, poradenských nebo právních služeb, které budou chtít uzavírat u jednoho dodavatele, a to v hodnotě převyšující jeden milion korun během kalendářního roku.

„Chceme vytvořit určitou brzdu tomu, aby se tyto smlouvy, které jsou někdy historicky velmi objemné, aby se jenom tak snadno a v zákulisí neuzavíraly,“ vysvětlil po jednání vlády premiér Petr Nečas.

Návrh předložený ministrem financí Miroslavem Kalouskem si klade za cíl přispět k dodržení schváleného deficitu státního rozpočtu na letošní rok. Další části návrhu budou předmětem jednání ještě na poradě ekonomických ministrů či koaličních jednání.