Domů Dotace a finance Státní fond p...

Státní fond přerušil Zelenou úsporám pro panelové domy

Ministerstvo se tak rozhodlo vyhodnotit po 12 měsících přijímání dosavadní průběh této části programu, provést analýzu skutečně čerpatelných prostředků, když v posledním období Státní fond životního prostředí zaznamenal prudký nárůst nedostatků v projektové dokumentaci, i samotné investiční připravenosti projektů. Výsledky analýzy budou zveřejněny začátkem příštího roku a budou podkladem pro další otevření programu. Příjímání dalších žádostí pro panelové domy bude možné se začátkem nové stavební sezony v roce 2011.

Program Zelená úsporám byl zahájen 22. dubna 2009 a byl určen výhradně pro vlastníky rodinných a vybraných bytových domů. Od 1. září byl pak otevřen také pro panelové domy. Program je určen na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie v obytných domech. Podpora je poskytována formou dotace. Program je financován z příjmů z prodeje jednotek AAU. Dosud byly prodány ve smluvní výši 18,2 miliardy korun. Uzavírání smluv lze očekávat i v dalších měsících, přičemž MŽP o dalších prodejích jedná. Na základě odhadů při zahájení programu se očekávalo, že by cílový výnos z prodeje emisních přebytků mohl být kolem 25 miliard korun.

Zdroj: SFŽP