Domů Dotace a finance Téměř pět set...

Téměř pět set dětí bude v novém školním roce čerpat potravinovou pomoc. Budou moci obědvat v jídelnách zdarma

Jablka
Zájem o potravinovou pomoc dětem, na kterou posílá do krajů peníze Ministerstvo práce a sociálních věcí, neustále roste. „Zatímco před třemi lety, kdy jsme se k projektu přihlásili, byla pomoc zajištěna pro 324 dětí, v letošním školním roce počítáme, že na obědy zdarma v Kraji Vysočina dosáhne 490 dětí,“ informoval náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí Pavel Franěk.

Cílem projektu Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina  je zabezpečit školní stravování dětem mateřských škol a žáků základních škol sociálně slabých rodin ve věku 3 – 15 let, jejichž rodiče se nacházejí v hmotné nouzi. Poprvé se Kraj Vysočina k projektu MPSV přihlásil ve školním roce 2016/2017, kdy byla pomoc zajištěna 324 dětí ze 40 přihlášených škol, ty si mezi sebe rozdělili částku 1,35 miliónů korun. Loňský školní rok už dotace oslovila 50 škol, ve kterých obědy zdarma dostávalo 10 měsíců 469 dětí, náklady dosáhly 1,86 miliónů korun. V letošním školním roce počet zapojených škol opět stoupl až na 63 a 490 podpořených dětí. Již tradičně se nejvíce dětí v nouzi, tedy dětí, jejich rodiny mají podle daných pravidel nárok na obědy zdarma,  nachází na okrese Třebíč.

„Důvodem rostoucích počtů dětí, které prostřednictvím škol mohou obědvat ve školních jídelnách zdarma, jsou především zvýšení povědomí o programu podpory, větší osvěta na úřadech práce i ve školách,“ vysvětluje Pavel Franěk.

Žádné komentáře

Napište komentář