Domů Dění v regionech V Moravskosle...

V Moravskoslezském kraji dostali deset milionů korun na nové kotle

Symbolické šeky dohromady za deset milionů korun předali dnes náměstkovi hejtmana Moravskoslezského kraje Miroslavu Novákovi zástupci čtyř významných průmyslových podniků. Peníze věnovali na takzvané „kotlíkové dotace“, které mají pomoci zlepšit kvalitu ovzduší v kraji. Mnoho obyvatel Moravskoslezského kraje totiž nemůže kvůli vysokým cenám nových kotlů přispět k ekologičtějšímu vytápění rodinných domů přechodem na plyn nebo vytápění elektřinou.

„Velmi si vážíme kroku velkých ostravských podniků, které si jsou vědomy svého vlivu na životní prostředí v kraji i odpovědnosti za vytváření podmínek pro zlepšování kvality zdejšího ovzduší,“ poděkoval za příspěvek na společný dotační program ministerstva životního prostředí a Moravskoslezského kraje Novák. Deset milionů od firem ArcelorMittal Ostrava, OKD, TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY a ČEZ pomůže přejít na ekologičtější vytápění některým z pětapadesáti tisíc moravskoslezských domácností, ve kterých se pořád topí dřevem nebo uhlím. „Byli bychom moc rádi, kdyby se k procesu, jehož cílem je viditelné a udržitelné zlepšení ovzduší v tomto regionu, připojili i další,“ dodal Novák.

Každoročně vypustí půldruhé tuny zplodin

Program „kotlíkových dotací“, který spustili ministerští a moravskoslezští úředníci letos v březnu, má přispět ke snížení velkého objemu zplodin, které do ovzduší každoročně vypouští tamní domácnosti. Jen v roce 2010 totiž z komínů moravskoslezských domů uniklo do vzduchu více než půldruhé tuny těchto škodlivých látek. „Není a nikdy nebylo cílem kraje odpoutávat pozornost od nutnosti ekologizace průmyslových a energetických zdrojů. V této oblasti si již udělalo mnohé prostřednictvím změn a zpřísňování integrovaných povolení, které v této sféře vyvolaly a ještě vyvolají nemalé investice. Domácí topeniště oproti tomu zatím nijak kontrolovaná nejsou. Toto se také odráží ve vývoji podílů na emisích: průmyslové dlouhodobě klesají, emise z lokálních topenišť však spíše stagnují a přispívají ke znečištění ovzduší v kraji celou třetinou,“ vysvětlil účel „kotlíkových dotací“ Novák.

Investice do kotlů je nejlevnější

Program vznikl na základě přesných studií o stavu ovzduší a zdrojích, které se na něm podílejí. Při jeho nastavení brali odborníci v potaz i zhodnocení ekonomické náročnosti na ekologické investice v průmyslu, energetice, dopravě a v oblasti lokálních topenišť. Podle výsledků těchto studií je obnova domácích kotlů nejlevnější ekologickou investicí. Navíc ji doprovází téměř okamžitý ekologický přínos nezatížený dlouhodobou přípravou investic. „Program výměny kotlů v rodinných domcích je v České republice pilotní. Náš kraj je první, který řeší komplexně problematiku lokálních topenišť s přihlédnutím k místní tradici spalování tuhých paliv a k jejich ekonomickým výhodám,“ dodal Novák. Podle ministra životního prostředí Tomáše Chalupy jsou „kotlíkové dotace“ tuzemskou ekologickou prioritou. „Obyvatelé Ostravy a dalších míst Moravskoslezského kraje mají díky dotacím možnost alespoň částečně zlepšit prostředí, ve kterém žijí,“ řekl Chalupa.

Za milion koupí pětadvacet kotlů

Obyvatelé Moravskoslezského kraje si můžou o dotace na nové kotle zažádat do konce letošního října. Za milion korun, které na dotace věnovala společnost ČEZ, si pak nový kotel koupí pětadvacet z nich. Díky lepšímu spalování je přitom na jednom kotli odhadována úspora až sto deset kilogramů prachu za rok. „Naše společnost dlouhodobě realizuje investičně náročný program snižování emisí na všech svých zdrojích. Vedle toho každoročně podpoří desítky projektů s cílem přispět ke zlepšení životního prostředí. Proto nás plně oslovila i iniciativa Moravskoslezského kraje, týkající se dotačního programu na výměnu kotlů v rodinných domech,“ zdůvodnil podporu ČEZu „kotlíkovým dotacím“ ředitel Elektrárny Dětmarovice Vlastimír Kontrik.