Domů Dotace a finance Zástupci fire...

Zástupci firem jsou pesimističtější. Plánují omezit investice do vzdělávání

Svou ekonomickou situaci vnímá jako zhoršenou o 10 % více tuzemských firem než loni. Vyplynulo to z výzkumu Svazu průmyslu a dopravy České republiky a ING Pojišťovny z června letošního roku. Změna ekonomické situace má přitom největší vliv na investice firem do vzdělávání zaměstnanců. Vedení téměř pětiny společností se zhoršenou ekonomickou situací totiž plánuje investice do vzdělávání snížit či úplně zrušit. Zdroje na financování tohoto benefitu přitom mohou firmy čerpat i z Evropského sociálního fondu.

Z Evropského sociálního fondu využívá Česko prostředky na zlepšení podmínek v oblasti lidských zdrojů a zaměstnanosti prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. „Jedna z oblastí programu je věnována právě vzdělávání zaměstnanců i zaměstnavatelů. Jejím cílem je zvýšení jejich dovedností a kompetencí,“ vysvětlil ředitel Odboru řízení pomoci z Evropského sociálního fondu Jiří Kinský.

Pro firmy jsou investice do vzdělávání zaměstnanců důležitou položkou jejich strategie. Podle Kinského jejich pomocí zaměstnance nejen motivují, ale vytvářejí v něm i dobrý pocit, že si jich zaměstnavatel váží a stojí mu za to do jeho vzdělávání a kariérního postupu investovat. Personalisté si totiž uvědomují, že investovat do perspektivy stávajících zaměstnanců je výhodnější než neustále zaškolovat nové lidi.

Pro mnohé společnosti, které by si jinak další vzdělávání zaměstnanců nemohly dovolit, může být příležitostí grantový systém na firemní vzdělávání. Ten je financovaný právě z Evropského sociálního fondu. „Aktuálně se koncem srpna uzavřela výzva na podávání grandových žádostí v oblasti Podnikového vzdělávání. V rámci této výzvy se rozdělí 350 milionů korun pro malé a střední podniky do 250 zaměstnanců a 350 milionů korun pro velké firmy. O finanční podporu se přihlásilo celkem 1548 projektů v hodnotě přes pět miliard korun,“ řekl Kinský.

Jako dobrý příklad úspěšně investovaných prostředků Evropského sociálního fondu do oblasti firemního vzdělávání může posloužit projekt společnosti RETIGO z Rožnova pod Radhoštěm. Tato firma vyvíjí a vyrábí gastronomická zařízení, jako jsou například pekařské pece nebo konvektomaty. „Růst firmy si vyžádal změny v oblasti managementu, v oblasti organizace práce a před námi se objevily nové požadavky na kompetence zaměstnanců. Bylo nezbytné vybavit management nejnovějšími poznatky a dovednostmi v oblasti strategického řízení, vedení i řízení lidí. Tyto změny se nám povedlo úspěšně nastavit také díky vzdělávacímu projektu financovanému z Evropského sociálního fondu,“ řekla Marie Paculová, která měla vzdělávací projekt ve firmě na starosti.

I přes ekonomické problémy, se kterými se některé firmy potýkají, však zůstává i letos vzdělávání nejčastějším daňově zvýhodněným benefitem, který zaměstnavatelé zaměstnancům poskytují. Dalšími obvyklými benefity jsou i stravenky a penzijní připojištění.