Domů Dotace a finance Ze státního f...

Ze státního fondu životního prostředí se stane zelená banka

Už nebudeme dávat dotace na studie a podkladové materiály. Zajímají nás pouze projekty před spuštěním. Už nemáme peníze na budování kanalizací a zateplování. Naopak můžeme podpořit projekty omezující emise a zlepšující čistý vzduch.

S takovými zprávami přijel na konferenci Moravské obce a města Radek Lintymer, tajemník prvního náměstka Státního fondu životního prostředí.

„Šedesát procent peněz už našlo své adresáty. Nejpozději do roku 2012 už na účtech Státního fondu životního prostředí nebudou téměř žádné evropské peníze,“ nastínil vývoj Lintymer.

Velké šance o podporu SFŽP tak příští rok mají zejména průmyslové podniky v Moravskoslezském kraji, které chtějí instalovat nové technologie. „Pro Moravskoslezský kraj vyjednáváme nadstandardní míru podpory pro firmy. Chtěli bychom některé projekty financovat až z devadesáti procent,“ naznačil Lintymer.

Peníze ze SFŽP příští rok poputují také na výstavbu spaloven komunálního odpadu. Jednu z největších šancí o podporu má karvinský projekt Krajského integrovaného centra nakládání s odpady.

Podle Lyntymera žadatelé nemají v příštím období už počítat s „pouhým“ poskytováním dotací. Ministr životního prostředí Pavel Drobil totiž uložil vedení fondu, aby jej přetransformovalo na takzvaný revolvingový fond. „Budeme omezovat dotace tam, kde nejsou nevyhnutelné. Dotace totiž pokřivují účetnictví a nevytváření prostředky na reinvestice,“ vysvětlil Lintymer.

Kde jsou ještě peníze

  • 5,3 miliardy korun, tedy 86% alokace, zbývá v oblasti podpory 1.3 Omezování rizika povodní. Suma se může změnit podle toho, zda Praha začne stavět ústřední čistírnu odpadních vod.
  • Prioritní osa 2 – Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí: k rozdělení je přichystáno 14,5 miliardy korun, tedy 92% alokace
  • 5,3 miliardy, tedy 86% alokace zbývá v oblasti podpory 3.1 – výstavba zařízení s cílem využívání obnovitelných zdrojů energie. Mezi ně patří také spalovny komunálního odpadu.
  • Ještě 6,5 miliardy zbývá v oblasti podpory 4.1. Zkvalitnění nakládání s odpady.