Domů Dění v regionech Brněnská Zoo ...

Brněnská Zoo pomáhá dudkům

Velkým úspěchem pokračuje projekt na ochranu dudka chocholatého na jižní Moravě, který před dvěma roky odstartovala Zoo Brno. V jedné z budek (dudníků) i letos zahnízdil pár dudků a vyvedl mláďata. Odchov je o to cennější, že tito konkrétní ptáci dokázali proletět veškerými nástrahami ve Středomoří a vrátili se zpět, aby posílili populaci tohoto druhu.

„V druhém roce projektu se dudek chocholatý opět vrátil do stejné umělé hnízdní dutiny. Tento pár dokonce vyvedl pět mláďat. Každé opakované přirozené hnízdění dudka na jednom místě na delší časové škále je obrovským úspěchem,“ řekl zoolog Petr Šrámek.

Dudek chocholatý je přísně tažný pták, který zimuje v Africe. Na své několik set kilometrů dlouhé migrační trase se setkává s mnoha nástrahami – patří mezi ně nejen klimatické výkyvy a na nich závislé potravní zdroje, riziko predace, ale také stále nepolevující ilegální zabíjení člověkem. To se děje nejčastěji v Itálii, na Maltě, Kypru a v Libanonu, ale i v jiných státech Středomoří.

Drobní ptáci jsou chytáni do sítí nebo do lepových pastí, větší druhy nebo druhy táhnoucí v hejnech jsou hromadně stříleny. V některých zemích se jedná o zabíjení ptáků za účelem přípravy tradičních pokrmů, jinde se může jednat i o náhodnou zábavu. Ročně tak hynou tisíce ptáků, kteří se z Afriky do Evropy už nikdy nevrátí.

„K tradičně ohroženým ptačím druhům patří například hrdlička divoká a křepelka polní, jejichž systematický odstřel vede k razantnímu poklesu divokých populací. Dále lze zmínit žluvy, vlhy, kukačky, mandelíky, strnady, z větších druhů pak dravé ptáky, čápy, jeřáby nebo pelikány. Na sociálních sítích kolují fotografie desítek vyskládaných postřílených ptáků, kterými se lovci chlubí jako trofejemi. Podle Birdlife International každý rok pouze ve Středomoří zahyne až 25 milionů ptáků,“ doplnil kurátor chovu ptáků Zoo Brno Petr Suvorov.

Projekt na ochranu dudka chocholatého spustila Zoo Brno před dvěma lety. Jeho cílem je posílení populace tohoto druhu pomocí zajištění managementu potravních lokalit a navýšení počtu hnízdních možností. Dudek chocholatý obývá otevřenou krajinu pastvin a luk s občasnými skupinkami vzrostlých stromů nebo i řidších lesů, které mu poskytují potřebné dutiny ke hnízdění.

Terénním monitoringem pracovníci zoo vybrali pět oblastí, ve kterých umístili tzv. dudníky (speciální budky pro dudky) a zároveň mohli provádět management ploch. V dotčených lokalitách nainstalovali celkem 15 dudníků, které v průběhu sezóny dvakrát kontrolují. Už loni se podařilo jednomu páru odchovat čtyři mláďata, letos se do stejného dudníku pár vrátil a mláďat vyvedl celkem pět.

Zdroj: Michal Vaňáč, Zoo Brno

dudkove3 Foto Petr Šrámek, Zoo Brno