Domů Dotace a finance Brno podpoří ...

Brno podpoří dotací vznik zelených střech a využití srážkové vody

0
Od letošního června budou moci zájemci žádat o podporu v rámci dvou nových dotačních programů města Brna pro oblast životního prostředí. Prvním z nich je „Zeleň střechám“ podporující realizaci zelených střech. Druhým dotačním programem s názvem Nachytej dešťovku pak Brno jako první město vůbec navazuje na Státní fond životního prostředí.

Statutární město Brno pokračuje v rozvoji systému dotační podpory environmentálních projektů. Přichází tak s programem Zeleň střechám, prostřednictvím kterého bude poskytována podpora na realizaci zelených střech na území města Brna. Výše dotace se bude odvíjet zejména od druhu žadatele a typu zelené střechy. Výzva k podávání žádostí o dotaci bude otevřena od 1. 6. 2019 a ukončena k 30. 11. 2019 s tím, že jednotlivé žádosti budou posuzovány kontinuálně.

Druhou novinkou je projekt Nachytej dešťovku. Tento je o to zajímavější, že jde o celorepublikový unikát – dotační program bude určen pro úspěšné žadatele o dotaci v rámci již zavedeného dotačního programu Státního fondu životního prostředí Dešťovka. Město Brno tak navazuje na podporu státu a svým obyvatelům ještě více zpřístupňuje dostupnost projektů na využití srážkové a odpadní vody.

Brno bude žadatelům přispívat částkou ve výši 50 % příspěvku již poskytnutého Státním fondem životního prostředí. Dotační výzva bude vyhlášena ve stejném termínu jako v prvním případě, tedy k 1. 6. 2019. V obou uvedených případech platí podmínka místa realizace projektu na území města Brna.

O ekologické projekty mají Brňané velký zájem

Za již zavedené můžeme považovat další dotace administrované Oddělením motivačních programů Odboru životního prostředí. S velkým zájmem Brňanů se již potřetí setkal dotační program Vnitroblok, v jehož rámci je žadatelům poskytován příspěvek na ozelenění vnitrobloku nebo zelených ploch přilehlých k bytovým domům. Žádosti v rámci tohoto dotačního programu bude opět možné podávat v termínu od 15. 9. 2019 do 31. 10. 2019. Podrobnější informace k tomuto dotačnímu programu naleznete na webu města.

Společenský život na nábřeží brněnských řek podporuje dotační program Nábřežít, ve kterém je přispíváno na akce konané v blízkosti řek Svratky, Svitavy nebo Ponávky. Žádosti v rámci tohoto dotačního programu bude možné podávat rovněž v termínu od 15. 9. 2019 do 31. 10. 2019.

Zejména spolky edukativního charakteru si potom mohou žádat o podporu prostřednictvím dotačního programu Ekologická výchova, který pomáhá šířit povědomí o životním prostředí.

Brňanům aktivně využívajícím brněnskou MHD poskytuje město Brno již třetím rokem příspěvek na nákup elektronické roční šalinkarty ve výši 1 425 Kč. Podmínkou je, aby byl žadatel v rámci dotačního programu Dotace na šalinkartu poplatníkem místního poplatku za komunální odpad ve městě Brně a měl jej řádně zaplacený.

Žádosti bude možné podávat online

Velkou novinkou v letošním roce bude elektronické podávání žádostí v rámci všech uvedených dotačních programů. Vedle Dotace na šalinkartu, kde byli žadatelé na tento způsob již zvyklí, se tak na zjednodušení podání žádosti mohou těšit i zájemci o ostatní dotační programy.