Domů Ekologie Čerpání v pro...

Čerpání v programu Zelená úsporám je v plusu, vyplatilo se více než 10,5 miliard

0

Ministerstvo životního prostředí míří k tomu, aby byly do ukončení programu Zelená úsporám uspokojeny všechny bezvadné žádosti, které byly předloženy. Ke konci loňského roku bylo žadatelům proplaceno více než deset a půl miliardy korun, což představuje více než 50 tisíc uspokojených žadatelů.

„Program se navíc ocitá v mírném plusu, aktuálně disponuje cca 130 miliony korun. Ty budou použity dále v rámci programu Zelená úsporám, například i pro úspěšné žadatele z oblasti veřejných budov,“ říká ministr Tomáš Chalupa.

Ministři na zasedání vlády vzali na vědomí průběžnou zprávu o stavu programu Zelená úsporám. Zároveň souhlasili s navýšením výdajového limitu Státního fondu životního prostředí o 1,2 miliardy korun v průběhu roku 2012.

Na konci roku 2011 se podařilo SFŽP zintenzivnit administraci žádostí. Tím došlo oproti původním předpokladům ke zvýšení čerpání finančních prostředků z výdajového limitu, stanoveného SFŽP na rok 2011. Díky této pozitivní situaci a souběžnému prodloužení administrace Programu Zelená úsporám do roku 2013 z národních zdrojů aktualizovalo dnes MŽP požadavek na navýšení výdajového limitu SFŽP na rok 2012 jen o 1,2 miliardy korun oproti původnímu předpokladu 2,2 miliardy korun.

Díky dnešnímu rozhodnutí vlády bylo minimalizováno nebezpečí, že by Česká republika musela vracet jakékoli finanční prostředky nebo platit sankce za nedočerpání prostředků programu kupcům AAU.

Bilance k programu Zelená úsporám k 31.12.2011 (mil. Kč)
Příjmy k 31.12.2011Požadovaná podpora k 31.12.2011Počet žádostí k 31.12.2011
Příjmy celkem v rámci GIS vč. úroků 20 363,0
Přijaté žádosti evidované v IS GIS 21 755,0 77 117
150 žádostí podaných na bankách 0,0 0
Alokace pro budovy veřejného sektoru 4 000,0 1 144
Technická asistence PZÚ 1 213,0
Japtech 20,1
Přijatá opatření ke snížení deficitu
Úplná redukce segmentu veřejných budov 4 000,0 1 144
Kontroly 893,0
Národní zdroje 1 500,0
Předpokládaný prodej AAU 62,0
Snížení TA GIS 250,0
Nedoložené realizace ve lhůtě 50,0
Celkem 27 118,0 26 988,1
Odhad rozdílu mezi disponibilními prostředky a požadovanou podporou 129,9