Domů Ekologie Méně odpadu n...

Méně odpadu na skládkách. Ministerstvo zpřísnilo pravidla

0

Uvadající rostliny, použité čajové sáčky nebo slupky od brambor končí většinou v koši, který máme v kuchyni. Ten pak vynášíme do klasických popelnic na komunální odpad, jejichž obsah končí na skládkách, kde se rozkládá a vzniká skleníkový plyn přispívající ke změně klimatu. Od dubna proto musí města a obce zajišťovat celoročně pod pokutou milion korun sběr vytříděného bioodpadu. Radnice nové nařízení nezaskočilo, služby v tomto směru pro své obyvatele neustále rozšiřují. 

K novému opatření přistoupil stát na popud Evropské unie, která plánuje oproti roku 1995 snížit množství odpadu končícího na skládkách na zhruba třicet procent. Ministerstvo životního prostředí navíc předložilo novou odpadovou legislativuPodle ní již v roce 2025 musí Česká republika recyklovat veškerý svůj komunální odpad z 55 procent, dnes se jí to daří pouze z 38 procent. 

Ministerstvo navíc v souladu s evropskými recyklačními cíli navrhlo v novém zákoně postupné zvyšování poplatku za ukládání využitelných a recyklovatelných odpadů na skládky, a to ze současných 500 až na 1850  korun v roce 2029. „Růst je na základě zkušeností z okolních států tím nejúčinnějším motivačním nástrojem k cestě za zvyšující se recyklací odpadů. Skládkovací poplatek v posledních letech několikanásobně stoupá ve státech na východ od nás jako např. Rumunsko, Litva, Lotyšsko i Polsko. Západní země mají poplatky už mnoho let mnohonásobně vyšší,“ zdůvodnil ředitel odboru odpadů ministerstva Jaromír Manhart.

S odpadem do sběrného střediska

Města a obce se na přísnější pravidla dlouhodobě připravují. Například brněnská společnost SAKO pro svoz a zpracování odpadu plní nově předepsané normy už několik let. Sběr biologicky rozložitelného odpadu i jedlých olejů umožňují prostřednictvím sítě sběrných středisek, kterých je nyní po městě 37, a další čtyři vzniknou. „Díky tomu, že máme v Brně velmi hustou síť sběrných středisek, je skoro každému občanovi nějaké dostupné v blízkosti jeho bydliště. V celorepublikovém měřítku je takové množství poměrně rarita, například v hlavním městě jich mají sedm, v Ostravě dvanáct,“ uvedl náměstek primátorky Petr Hladík s tím, že na každém z těchto míst mohou lidí bioodpad odkládat a SAKO zajistí jeho zpracování. Jen za loňský rok ho Brňané do sběrných středisek přinesli více než 2,6 tisíc tun.

Sběr odpadu několika způsoby zajišťují také v Olomouci. „Místní mohou bioodpad odkládat do speciálně určených sběrných nádob, na sběrových dvorech nebo ho odevzdat během mobilního svozu, který pořádáme o sobotách. Mimo to město podporuje i předcházení vzniku bioodpadu formou podpory domácího kompostování. Jde o bezplatnou výpůjčku kompostérů.  Bioodpad se sváží jednak od rodinné zástavby, a také ze sídlišť, kde jsou rozmístěny kontejnery o objemu 660 litrů. Následně se zpracovává na kompostárnách v nejbližším okolí Olomouce. Nádoby na jedlé tuky a oleje máme ve městě instalovány již téměř čtyři roky,“ přiblížila mluvčí Olomouce Radka Štědrá.

Na nová pravidla jsou připravená i menší města. Například v Bučovicích na Vyškovsku, kde žije přes šest tisíc lidí, likvidaci rozložitelného komunální odpadu zajišťují už od roku 2012. „Od tohoto termínu bylo po městě rozmístěno okolo 23 velkých kontejnerů, 160 nádob s obsahem 240 litrů a 541 nádob obsahu 140 litrů.  Svoz tohoto odpadu zajišťuje zdejší společnost Respono. Cílem je v souladu s platným Plánem odpadového hospodářství města snižovat množství ukládaného směsného odpadu na skládku zvyšováním podílu odpadů separovaných s jejich následným energetickým využitím,“ uvedla mluvčí města Martina Hašková. 

Co se týče odstraňování tuků a olejů, místní je mohou odnést do sběrného dvora, který je otevřený třikrát týdně. „Zajistili jsme ve městě instalaci tří kontejnerů o obsahu cca 120 litrů, zatím sbíráme zkušenosti z hlediska využívání této možnosti. Legislativa úseku odpadového hospodářství ukládá povinnost obcím vytvořit podmínky pro oddělený sběr jedlých olejů a tuků od roku 2020. Jsme proto v předstihu i s tímto systémem rozšíření, který se provozuje jako služba našim obyvatelům již dva roky. Svoz olejů a tuků zajišťuje vybraná soukromá společnost s odpovídající licencí pro nakládání  s uvedeným druhem odpadu,“ uzavřela Hašková.

Na moderní trendy v odpadovém hospodářství myslí i malé obce. Jako například dvoutisícový Bánov u Uherského Brodu. Podle zdejšího starosty Marka Mahdala mají místní k dispozici sběrné středisko jako ve velkých městech.