Domů Dění v regionech Na Ostravsku ...

Na Ostravsku odsířili elektrárnu. Za změnu bojovali dvanáct let

Ostrava – Oblast s nejvíce znečištěných ovzduším a s nejrozšířenějšími respiračními nemocemi v České republice – takovouto situaci dlouhodobě vykazují statistiky na Ostravsku. Díky nové technologii v Elektrárně Třebovice se tento stav alespoň částečně zlepšil.

Stovky tun oxidů síry a dusíku ročně už nevypustí do ovzduší třebovické elektrárenské komíny. 5. října zde totiž najely do ostrého provozu jednotky odsíření a denitrifikace. „Na dvou kotlích jsme instalovali zařízení,díky němuž dochází ke snížení vypouštění emisí NOx dávkováním speciálního roztoku do spalovacích komor kotlů a emisí SO2 dávkováním jemně mleté sody bikarbony do spalin. Díky tomuto projektu dojde k redukci těchto oxidů o 10 % oproti uloženým emisním stropům. Dále byl pro tři kotle realizován suchý odběr popelovin,“ shrnuje generální ředitel Dalkie Česká republika Laurent Barrieux. Celková investice na ekologizaci v Třebovicích přišla na 170 miliónů korun. Projekt byl spolufinancován EU – Fondem soudržnosti, část peněz poskytl Státní fond životního prostředí ČR z Operačního programu životní prostředí a Dalkií ČR – mateřskou společností elektrárny. „Já si myslím, že je to krok správným směrem, který se okamžitě projeví v životě obyvatel Třebovic. Protože, když se otočil nad Ostravou vítr, tak veškeré emise z blízké elektrárny šly k nám. Já za takovéto změny bojuji dvanáct let a za tuto dobu se snížily nejen spady nebezpečných látek ale i prašnost. Nyní samozřejmě budu sledovat měření ovzduší ze strany odborníků a kontrolovat, zda se slíbené zlepšení potvrdí,“ tvrdí starosta ostravského městského obvodu Třebovice František Šichnárek. Ostravsko dlouhodobě patří k nejvíce průmyslově znečištěným oblastem nejen v České republice, ale i v rámci Evropy. Elektrárna Třebovice k tomuto stavu ovšem přispívaly na rozdíl od velkých hutních a strojírenských společností jen minimálně. Přílišný optimismus dopadu odsíření a denitrifikace na ovzduší tak podle některých představitelů města není na místě. „Konkrétní projev v kvalitě ovzduší asi nebude moc extra velký. Z mého pohledu je to však velký signál v tom, že to byl dobrovolný závazek, který udělala Dalkia vůči městu. Tím, že zmenšila znečištění ovzduší nad rámec svých povinností, naznačila cestu, kterou bychom se měli dát i s jinými velkými znečišťovali na území města,“ říká náměstek ostravského primátora pro majetek a finance Lukáš Ženatý. Jedno však novému odsíření v Elektrárně Třebovice upřít nelze. Použití jemně mleté sody bikarbony na snížení emisí SO2 ve spalinách je unikátní. „Tato technologie je sice velmi rozšířená ve spalovnách, v elektrárně je ovšem v České republice použitá vůbec poprvé. Její výhodou je poměrně jednoduchá a rychlá aplikovatelnost na rozdíl od jiných postupů a technologií, jejichž výstavba trvá v řádu let,“ objasňuje vedoucí technického útvaru Elektrárny Třebovice Marcel Vrátný.

Žádné komentáře

Napište komentář