Domů Aktuálně Obce mají od ...

Obce mají od dubna povinnost celoročně sbírat bioodpad

0
Od začátku dubna mají obce povinnost celoročně sbírat bioodpad. S příchodem nového roku přibudou i jedlé oleje a tuky.

Se začátkem dubna vstupuje v účinnost změna vyhlášky č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů. Ta pro obce stanoví povinnost zajistit celoročně místa pro oddělený sběr biologických odpadů rostlinného původu. Doposud obce měly tuto povinnost vždy jen v období od dubna do října.

Například Brno tuto možnost svým občanům poskytuje už řadu let prostřednictvím sítě 37 sběrných středisek. V hlavním městě jich mají sedm, v Ostravě dvanáct.

Od ledna 2020 vyhláška dále stanoví povinnost celoročního odděleného sběru i pro jedlé oleje a tuky. I na ty jsou od roku 2015 na sběrných střediscích rozmístěny černé plastové popelnice s nálepkou označující, že jde o nádoby určené k odkládání olejů z domácnosti.

„Řada lidí ještě stále vylévá přepálený olej do výlevek nebo záchodů. Ty se usazují v potrubí, které postupně zužují, až ho zcela ucpou. V horším případě může neřízená likvidace olejů a tuků výrazně znečisťovat životní prostředí, kanalizační infrastrukturu nebo čistírny odpadních vod. Na sběrná střediska by lidé měli olej přinášet v uzavíratelných obalech, například PET lahvích, uzavřených kbelících nebo kanystrech,“ uvádí Martin Drozd, vedoucí oddělení komunikace SAKO Brno.

Brno má podle něj ještě jeden unikát. „Směsný komunální odpad vznikající na jeho území neukládá na skládky, ale energeticky ho využívá, což umí i s použitými  jedlými tuky a oleji. Ty jsou běžně recyklovány na paliva. Pokud si tedy Brňané nechtějí nebo nemohou např. s jednou lahví použitého oleje udělat procházku na sběrné středisko, mohou umístit své použité oleje v uzavřených PET lahvích do běžných černých popelnic na směsný komunální odpad.  Následně budou tyto odpady spáleny v zařízení na energetické využívání odpadu SAKO Brno, tzn. vyrobí se z nich teplo a elektřina,“ dodává Drozd.