Domů Ekologie Odpadové hosp...

Odpadové hospodářství Nového Jičína budou řídit moderní technologie

0

Město Nový Jičín kompletně promění nakládaní s odpady. Díky nové digitální technologii tak bude odpadové hospodářství Nového Jičína patřit k nejvyspělejším v České republice. S pomocí elektronického evidenčního systému získá město absolutní přehled o odpadech. Ten zastupitelům dosud chyběl.

V obci je jako zásadní součást nového hospodaření s odpady zaváděn evidenční systém. Na každou popelnici či kontejner bude umístěn QR kód. Ten slouží k odečtu množství odpadu v daném místě. „Cílem proměny odpadového hospodářství je získat lepší přehled o nádobách ve městě a především o jejich průběžné naplněnosti při svozech. Na základě údajů, které získáme, chceme upravit trasy a frekvenci svozových tras tak, aby svážení odpadu bylo pro město méně nákladné. Od nového odpadového hospodářství si tedy slibujeme i zlevnění celého systému, vysvětluje místostarosta města Ondřej Syrovátka a doplňuje: „Na základě získaných dat budeme zvažovat i zavedení motivačního systému, který by měl dále podpořit třídění obecních odpadů.“

Komplexní změny

Zásadní součástí nového odpadového hospodářství města bude systém evidence odpadů. Ten v Novém Jičíně zavádí, jako součást komplexních změn v odpadovém hospodářství, společnost JRK. Evidenční systém zajistí ve městě kontrolu nad počtem nádob v ulicích, jejich naplněností či četnosti svozů. Díky tomu budou moci v Novém Jičíně nastavit optimální nakládání s městskými odpady a v součinnosti s technickými službami města zjednodušit svozové trasy.

Evidence, rychlost, motivace

A jak evidenční systém funguje? Jednoduše; jeho hardwarová část představuje nástroj na sběr dat – tedy mobilní terminál, který načítá QR kódy, a ta softwarová zase pracuje s daty. Systém je přizpůsobený na míru města Nový Jičín a může být navíc jednoduše doplněn o motivační systém pro občany.

Autor: (fuk)