Domů Dění v regionech OKK Koksovny ...

OKK Koksovny Ostrava:Voda je ohrožena. OKD tedy sanuje i bez státu

Koksovna Jan Šverma v Ostravě-Mariánských Horách byla založena v roce 1892. S ohledem na v počátcích jednoduchou technologii výroby koksu a následně vznikající produkty – koksárenský plyn, dehet, benzol, síran amonný, fenolát sodný – docházelo ke kontaminaci areálu od prvopočátku výroby. V minulosti normy týkající se dopadů výroby na životní prostředí prakticky neexistovaly, proto mohlo dojít ke kontaminaci.

„Zpracovaná analýza v roce 1998 potvrdila, že na celkové ploše areálu koksovny o rozloze 32 hektarů je kontaminováno 1,22 hektaru země a zasažená plocha podzemních vod má rozlohu 13,5 hektaru,“ vypočítává mediální zástupce OKK Vladislav Sobol.

Většina těchto látek je vysoce jedovatá a rakovinotvorná. „Pokud by se dostaly ve větší míře mimo areál koksovny, ohrozilo by to okamžitě a nezvratitelně životy lidí i životní prostředí v okolí,“ varuje zástupce vedoucího katedry ochrany životního prostředí v průmyslu VŠB-TU Ostrava Jiří Fiedor.

Za likvidaci koksárenské ekologické bomby tak bude muset stát zaplatit stovky miliony korun. Studie proveditelnosti z roku 2000 odhaduje náklady na celkovou sanaci – nikoliv rekultivaci – na 780-990 miliónů korun.

Masivní kontaminace

„Areál koksovny je masivně kontaminován. Zasaženy jsou jak podzemní vody, tak stavební konstrukce a zemina. Z důvodu zabránění šíření kontaminace podzemními vodami směrem ke zdroji pitné vody pro centrum Ostravy je v areálu dlouhodobě provozováno ochranné sanační čerpání, které ovlivňuje proudění podzemních vod. Vzhledem k blízkosti jímacího území lze kontaminaci podzemních vod charakterizovat jako velmi významnou,“ potvrzuje vážnost situace Jakub Haas z Ministerstva financí. Přesto Česká inspekce životního prostředí ještě nevydala rozhodnutí na komplexní sanaci areálu.

Přestože má OKD na likvidaci ze strany státu nárok, nechce čekat na nejhorší. „Společnost OKK Koksovny se k problematice sanace areálu Koksovny Jan Šverma staví zodpovědně a v současnosti zajišťuje konzervaci provozu, aby bylo eliminováno riziko ekologických škod. V první fázi sanace půjde především o vyčistění areálu a odstranění historické ekologické zátěže. Areál bude až do zajištění plné bezpečnosti a minimalizace rizika trvale zabezpečen a střežen. Další postup bude záviset na dohodě společnosti OKK Koksovny a státu, který by měl co nejdříve zajistit odstranění ekologických škod vzniklých v minulosti,“ říká Vladislav Sobol.