Domů Ekologie Podílu na zne...

Podílu na znečišťování ovzduší vévodí doprava a domácnosti

0

Tradičně největším znečišťovatelem ovzduší jsou dopravní exhalace, které se na celkovém vypouštění škodlivin podílejí 49 %. Domácnosti s 31 % jsou na druhém místě. Během jediného kalendářního roku vyprodukují domácnosti topící tuhými palivy více než 19 kilotun prachu, na celkovém znečištění ovzduší se tak podílejí více než třiceti procenty.

Podle průzkumu Výzkumného energetického centra Technické univerzity Ostrava by se v případě monitorování pouze stacionárních zdrojů znečištění podílely české domácnosti na celkové produkci prachu více než 60 %. Průmysl znečišťuje ovzduší 27 %.

„Víme, jak škodliviny vznikají a jakým způsobem ohrožují naše zdraví, známe ale také vliv nesprávného postupu při topení na spalovací zařízení, který snižuje jeho účinnost a životnost. Zda přispěje ke zdravějšímu prostředí v místě svého bydliště, však záleží na osobní odpovědnosti každého jedince,“ uvedl v této souvislosti Jiří Horák z Technické univerzity Ostrava. Právě on je jedním z hlavních aktérů odborných seminářů, které se konají příští týden v Třinci a Havířově.

Podle údajů americké agentury pro životní prostředí (EPA) vznikají při spalování papíru, plastů, odpadů z potravin nebo chemicky ošetřeného dřeva látky jako například benzen, aceton, styren, naftalen, fenol a především polychlorované dibenzo-dioxiny a dibenzofurany, které již při své nízké koncentraci poškozují periferní nervy, játra, způsobují poruchy metabolismu a jsou silně mutagenní a karcinogenní.

Vysoká koncentrace oxidu uhelnatého, kyselých aerosolů a oxidů dusíku, které v sobě obsahuje například PET láhev, má zase za následek akutní bronchitidu, zvýšení respiračních chorob a astmatických onemocnění. Různé druhy alergií jsou přitom v Moravskoslezském kraji diagnostikovány u třetiny dětí – nejčastěji se vyskytuje alergická rýma, astma a atopický ekzém.

Odborné semináře se uskuteční v pondělí 19. března v zasedací místnosti třinecké radnice a v úterý 20. března v prostorách kulturního domu Radost v Havířově. Oba začínají v 16 hodin a uzavřou tak dvouměsíční kampaň Ministerstva životního prostředí „Dýcháme to, čím topíme“, která je primárně určena obyvatelům Moravskoslezského kraje.