Domů Dění v regionech Spalovna v Ka...

Spalovna v Karviné? Po volební odmlce přípravy pokračují

Před komunálními volbami bylo toto téma tabu. Teď se o spalovně v Karviné zase začíná mluvit jako o jistém projektu, který bude fungovat už za pět let.

Karviná – Na skládkách v Moravskoslezském kraji ročně skončí zhruba 400 tisíc tun tuhého komunálního odpadu. Pátým rokem proto usiluje vedení Moravskoslezského kraje, Ostravy, Opavy, Karviné, Havířova a Frýdku-Místku o výstavbu Krajského integrovaného centra nakládání s odpady.

„Musíme vyřešit odpadovou politiku v regionu. Kapacita místních skládek pomalu dochází. Navíc nám evropská legislativa přikazuje, že množství uloženého komunálního odpadu musí do deseti let výrazně klesnout, “ tvrdí náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Miroslav Novák.

Výstavba spalovna má hlavně podporu ostravských podnikatelů. „Proč bychom měli odpad nespalovat, když hoří. Navíc podmínky jeho využití jsou tak přísné, že emise jsou výrazně nižší než ze spalování uhlí. Je nelogické, abychom těžili z povrchu nebo dokonce z podzemí uhlí, a na druhé straně spalitelné odpady zahrabávali do země,“ dodává viceprezident Moravskoslezského energetického klastru Pavel Bartoš.

Podpora od podnikatelů, odpor od občanů Krajské integrované centrum na komunální odpady má však i své odpůrce. Vlnu odporu mezi okolními i vzdálenějšími obcemi zvedla i obava ze zvýšené nákladní dopravy. Lidé se obávají hlavně toho, že jim kolem domů budou jezdit kamiony s odpadem. Podle projektu by totiž spalovna měla ročně zvládnout 200 tisíc tun odpadu, což je polovina množství vyprodukovaného v moravskoslezském regionu.

„Samozřejmě stále uvažujeme o tom, jak snížit dopady dopravy na veškeré okolí. To znamená velkoobjemové kontejnery a překladiště tak, aby doprava byla co nejúčinnější a pro lidi i životní prostředí nejbezpečnější. Samozřejmostí je i využití nákladních vlaků“, představuje další možné úpravy logistického plánu Josef Tuhý.

Téměř šest tisíc podpisů obyvatel Karvinska získali organizátoři petice, která popisuje obavy z dalšího zhoršení už tak špatného ovzduší v regionu. Argumentuje i tím, že životní prostředí v Moravskoslezském kraji už patří mezi nejzatíženější v republice. „Máme tu dost továrních komínů, doprava je hustá, z blízké Ostravy nám tu vítr přináší další zplodiny. Manželka si ztěžuje, že pořád jen utírá prach. Děti tu mají respirační potíže a všelijaké alergie. Na co další zdroj problémů“, vypočítává své obavy pětapadesátiletý obyvatel Karviné Václav Hirkel.

Nová spalovna komunálního odpadu by měla vzniknout v karvinské části Doly na území bývalého dolu Barbora. V roce 2014 by měl začít zkušební provoz, o rok později ostrý. Stavba by měla podle předběžných odhadů přijít na pět miliard korun. Teplo pro Karvinou Teplo ze spalovny bude určeno především pro obyvatele Karviné. V jejím okolí však už stojí dvě teplárny. Provozovatel – Dalkia ČR – se však nové konkurence neobává. „Rozhodně se nebudou bít o život na slunci. Spalovna komunálního odpadu ročně vyrobí zhruba milión dvě stě tisíc gigajoulů tepla. Karviná s nedalekým Havířovem ročně potřebují zhruba 3,5 milionu GJ. Z toho je patrné, že sice omezíme provoz tepláren, ale nemůžeme je zrušit,“, tvrdí Zdeněk Duba z teplárenské společnosti Dalkia ČR.

Výstavbu spalovny odpadů v Karviné podporují i zkušenosti z Evropy. Vyspělé státy odpad neskládkují, ale využívají ho jako zdroj surovin a energie. V Rakousku, Německu, Švýcarsku, Nizozemsku, Dánsku nebo Francii je skládkování odpadů zakázáno zákonem. Všechny státy, které omezily nebo úplně ukončily skládkování, toho dosáhly vedle třídění, především díky rozvoji a navýšení kapacit pro energetické využívání odpadů – tedy výrobu tepla a elektřiny.

Co požaduje Evropská unie po Česku?

Do roku 2010 musí prokázat, že skládkuje o 25% méně biologicky rozložitelných odpadů než v roce 1995.

Do roku 2013 musí prokázat, že skládkuje o 50% méně biologicky rozložitelných odpadů než v roce 1995.

Do roku 2020 musí prokázat, že skládkuje o 65% méně biologicky rozložitelných odpadů než v roce 1995.